Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus

Aluehallintovirasto tukee ja ohjaa liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Valtionavustuksia käytetään mm. uimahallien peruskorjaukseen sekä parannetaan lähiliikuntaa- ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle rakentamista edeltävänä vuonna 31.12.2018 klo 16.15 mennessä. Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisen asiointipalvelun kautta ( kts. Lomakkeet).

Aluehallintovirasto päättää avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 euron  hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Aluehallintovirasto antaa näistä hankkeista kiireellisyysjärjestyslausunnon.

Tietoa alueelta

Liikuntapaikkrakentamisen valtionavustukset - Lappi

Aluehallintovirasto myönsi 470 800 euroa valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin vuonna 2018

Avustusta saaneet hankkeet

Aluehallintovirasto myönsi 570 000 euroa valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin vuonna 2017.

Aluehallintovirasto myönsi 530 000 euroa valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen hankkeisiin vuonna 2016.

Aluehallintovirasto myönsi 650 000 euroa  valtionavustusta liikuntapaikkrakentamisen hankkesiin vuonna 2015.

Aluehallintovirasto myönsi 800 000 euroa valtionavustuksina liikuntapapikkarakentamisen hankkesiin vuonna 2014.

Henkilöt, joilta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala, puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty