Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen ja kansainvälinen toiminta

Nuorisolain (1285/2016) 5 §:n mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisotyön ja -politiikan ohjelman, joka sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja- politiikalle. Lakiin liittyvän siirtymäsäännöksen vuoksi tällä hetkellä voimassa oleva ohjelma laaditaan vuosiksi 2017-2019.

Ohjelmassa määritellään hallituskaudelle viisi keskeistä nuorisopoliittista tavoitetta:

  1. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen;
  2. Nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet ja syrjäytyminen vähenee;
  3. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään;
  4. Yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toiminnan ansiosta; ja
  5. Nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on valtakunnallisen nuorisotyön ja-politiikan alueellinen toimeenpano ja kehittäminen.

Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä hankkeisiin, joiden avulla alueelliset ja paikalliset nuorisoalan toimijat edistävät nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö.

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Tiedot avustuksesta vuonna 2018 (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hakuilmoitus ja -ohje (2019)

Tietoa alueelta

Lapsi- ja nuorisopolitiikan alueellinen koordinaatio - Lappi

 

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


 


Päivitetty

Oikopolut

Valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä: Aluehallinnon asiointipalvelu

lomakkeet