› Graafinen versio

Material från våra fortbildningar

Vardagsjuridik för lärare inom den grundläggande utbildningen 29.1.2019 Tammerfors

Vardagsjuridik för lärare (180 kb): Thomas Sundell


Bättre tjänster för unga - arbetsseminarium 22.1.2019 Tammerfors

Materialet finns samlat på projektet Kohtaamos webbsida.


Vårdnadskonflikter 4.12 Helsingfors, 5.12.2018 Åbo

Vårdnadsförhållandena och barnets vardag (123 kb): Lilian Grönlund
Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa (702 kb): Nina Isometsä, Maria Ostrow


Dataskyddsförordningen GDPR - en uppföljning 29.11.2018 Tammerfors

GDPR - definition och hur utbildningen berör(t)s av förordningen (67 kb): Thomas Sundell
Stödmaterial för GDPR (424 kb)


Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande 15.11.2018 Vasa, 22.11 Helsingfors, 29.11 Åbo

Högläsning för vuxna (1042 kb): Anna Edgren
Novellkaféer (9 kb): Susanna Söderholm
Minnesvänlig ordverkstad (269 kb): Karoline Berg
Att prata böcker. Bokprat och bokcirklar (2137 kb): Catharina Latvala
Presentation av Arbis bibliotek (2177 kb): Johan Lindberg
Från popup till podcast (4377 kb): Pauliina Sandberg
Novellkafé (561 kb): Anna Söderström
Litteraturfrukost (1073 kb): Mikaela Wickström
Kirjasto ikääntyvän lukijan tukena (291 kb): Katarina Kapiainen
Terapeutiskt skrivande/skrivande som friskvård (353 kb): Patricia Bäckvik-Manngård
Alla har rätt till läsning - om läsombud och frivilliga högläsare (7 kb): Gunilla Ritkaew
Film- och bokklubb: Johanna Häggbloms presentation: https://prezi.com/view/8MoNHm9mhflnwL0qsAGm/

En dokumentation i textform av presentationerna läggs också upp på sidan Vuorosanoja – Repliker på Biblioteken.fi. http://vuorosanoja.kirjastot.fi/


Biblioteket och låntagaren - juridik i vardagen 20.11.2018, Vasa

De juridiska ramarna för biblioteksverksamhet och biblioteksverkamhet i praktiken. Behandling av personuppgifer i biblioteksverksamhet (131 kb): Thomas Sundell


Studieinfo 16.11.2018, Helsingfors

https://livestream.com/Infocrea-fi/studieinfo-2018-11-16 :Tillfället streamat

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning (1011 kb): Christian Seger
Studieinfo.fi förnyas (1493 kb): Annika Grönholm
Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 (574 kb): Annika Grönholm
Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningen (1274 kb): Ida Borgar, Kirsi Talman
Projektet för utvecklandet av universitetens studentantagning (365 kb): Sabina Eerola


AKK-mässan 15.11.2018, Vasa

Delaktighet och AKK (2683 kb), Videoinspelning av föreläsningen: Mats Granlund


Elev- och studerandevårdsdagar 5-6.11.2018, Tammerfors

Unga omsorgsgivare. Forskning och diskussion kring barn och unga som växer upp och har en viktig roll i familjer med missbruk, psykisk ohälsa m.m. (867 kb): Jonna Skand
4.12 Nuoret hoivaajat foorumi (432 kb)
Vi i klassen - tips och idéer om hur jobba med sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen (440 kb): Eva Söderlund, Emma Fabricius
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter: Pamela Granskog
Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, LAPE (977 kb): Christine Söderek
Samarbetsmöjligheter ur ett juridiskt perspektiv (60 kb): Thomas Sundell
Sekretessbestämmelsen i nya gymnasielagen (65 kb): Thomas Sundell
Aktuellt från Utbildningsstyrelsen (1528 kb): Maj-Len Engelholm
Aktuellt från Valteri/Skilla: Monica Avellan
Aktuellt inom studerandevård (512 kb): Helena Öhman
Hur vägleda elever med utmanande beteende? (689 kb): Nicklas Kurkio
Självkänsla och självmedkänsla (10512 kb): Ronnie Grandell
Fri från mobbning. Hur kan vi stöda de som varit utsatta för mobbning? (473 kb): Maria Lingonblad
Dokumentation inom elevvården med fokus på den innehållsmässiga delen (1728 kb): Mona Granholm


Ungdomar och sociala medier 1.11.2018 Vasa

Sociala medier, vilka risker finns och vad kan vi göra för att minimera riskerna? (338 kb): Robert Sandvik
Brev till föräldrar. Barnet på sociala medier (31 kb)


Vägledardagarna 24 - 25.10.2018, Korsholm och Vasa

Samtalets kraft och biblioterapi i Sverige (768 kb): Nina Ström
Berättelsens funktion i vägledningspraxis (2450 kb): Sissel Korpisola
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (822 kb): Susanne Ahlroth
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (64 kb): Karolina Zilliacus
Hur använder vi karriärteorier? (378 kb): Cecilia Stigedahl Stenberg
Aktuellt inom nationella ELO-gruppen (123 kb): Michael Mäkelä
Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag (934 kb): Georg Henrik Wrede
Visioner kring utbildning och integration (1966 kb): Astrid Thors
E-vägledning (708 kb): Azra Arnautovic
Att jobba med karriär och livsplanering - metoder och verktyg (52 kb): Leena Stark
Intervju om Vägledardagarna 2018 i Radio Vega Yle Österbotten 24.10.2018: Disa Widell


Stödets ABC, 24.10.2018 Helsingfors, 25.10 Åbo, 26.10 Vasa

Statistik över stödreformernas utveckling (638 kb): Ann-Sofi Loo
Stödets ABC (1083 kb): Maj-Len Engelholm och Sonja Hyvönen
Hörande, beslut, verkställande, sekretess - vad säger lagen om processerna (82 kb): Thomas Sundell
En utbildningsanordnares utmaningar och modeller, Raseborg (603 kb): Tina Nordman


Att vara smart och säker på webben, 23.10.2018 Helsingfors

Att vara smart och säker på webben (12 573 kb): Kim Holmberg
Hitta rätt bland fejknews och verkliga nyheter - detta är mediekunskap (1475 kb): Johanna Minkkinen


Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier, 4.10.2018 Tammerfors

Trakasserier och rättigheter i en brottsmålsprocess (856 kb): Sari Somppi


Barnet och boken. Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?, 25.9.2018 Tammerfors

Utvecklingsprogrammet MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje (1234 kb): Alexandra Nordström
Rum för de yngsta: Hur kan vi bygga och hur bör vi vara för att små barn ska känna delaktighet i biblioteksverksamheter (2473 kb): Lena Jonsson
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet (1934 kb): Susanne Ahlroth
Projektet Läspulsen läsfrämjar för olika åldrar (3197 kb): Lena Sågfors
Riktlinjer för arbetet med läsning: Rapport från det nationella Läskunnighetsforumet (Prezi presentation): Katarina von Numers-Ekman


Den nya lagen om småbarnspedagogik, 12.9.2018 Vasa, Helsingfors, Åbo

Den nya lagen om småbarnspedagogik (74 kb): Thomas Sundell
Den nya lagen om småbarnspedagogik (1179 kb): Malin Eriksson


Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential, 31.8.2018 Tammerfors

Särskilt begåvande barn och ungdomar (665 kb): Ann-Christine Loo-Örn och Camilla Svens-Liavåg
Särskilt begåvade elever. En handlingsplan för att utveckla undervisningen i de svenskspråkiga skolorna i Borgå (632 kb): Åsa Haglund


Trygg lärmiljö: Hur hantera rusmedelsfrågor med studerande, 21.8.2018 Vasa Yrkesakademin, 22.8 Jakobstad Optima, 29.8 Karis Axxell

Utbildningsanordnarens roll och befogenheter i rusmedelsfrågor (85 kb): Thomas Sundell


Vägledning inför framtidens arbetsmarknad, 8.5.2018 Åbo

Nordplus-projektet Vägledare i samverkan (143 kb): Mona Riska
Omvälvningen i arbetet och det livslånga lärandet (arbetsgruppens rapport) (167 kb): Annika Bussman
Arbetslivets roll i yrkesutbildningen (560 kb): Carola Bryggman
Basinkomst som stöd och möjlighet för unga att skapa sig en framtid (1063 kb): Olli Kangas
Arbetsmarknaden i förändring - globaliseringens och digitaliseringens påverkan (2855 kb): Jonas Lagerström
Framtiden är fullt möjlig – vilka är utmaningarna för kunnandet och hur kan vi bemöta dessa i karriärplaneringen? (2626 kb): Leena Jokinen
Karriärvägledning för högskolestuderande och deras placering på arbetsmarknaden (76 kb) och Vägledning på nätet (298 kb): Jan Kraufvelin
Den livslånga vägledningen i Finland (209 kb): Carola Bryggman

Studiebesök 9.5.2018
Aktiva ungdomsverkstad – vägledning och uppsökande ungdomsarbete (579 kb): Jenni Lindroos
Axxell – vägledning, läroavtal, vuxenstudier (855 kb): Susanne Karlsson, Jasper Karhunen, Anders Levin
Universitetsstudier öppna för alla (162 kb): Majlen Saarinen


Ungdomars möte med texten - om litteraturval och läsning, 3.5.2018 Helsingfors

Ungdomars möte med texten: Jenny Edvardsson

Böcker för unga läsare - @bokprataren och @boklarven tipsar (kb 2758): Lena Sågfors och  Cecilia Eriksson


Evenemangsproduktion del 2, 26.4.2018 Tammerfors

Evenemangsproduktion (261 kb): Johanna Stenback


IT-pedagogisk fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, 19.4.2018 Åbo

Monilukutaitoa opitaan ilolla / Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) (1448 kb): Heidi Sairanen och Alexandra Nordström
Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa: Case digitaaliset portfoliot (2147 kb): Kati Smeds
iPadens grunder (31 kb): Simon Koivumaa
Bättre bilder med mobilen eller pekplattan: Fredrik Åman


Vardagsjuridik för gymnasiet, 10.4.2018 Helsingfors, 11.4 Åbo, 12.4 Vasa

Vardagsjuridik för gymnasiet (472 kb): Thomas Sundell


Evenemangsproduktion del 1, 12.4.2018, Tammerfors

Evenemangsproduktion (1518 kb): Johanna Stenback
Statsunderstöd för allmänna bibliotek (1059 kb): Susanne Ahlroth


Ungdomar och sociala medier 19.3.2018, Helsingfors

Ungdomar och sociala medier (338 kb): Robert Sandvik


Kriskommunikation i daghem och skola 6.3.2018, Tammerfors

Massmediernas roll i en krissituation (741 kb): Klas Backholm
Att stå i händelsernas epicentrum (518 kb): Bernt Klockars
Nödcentralsverket 2020 (2201 kb): Kai Paldanius
Att bygga upp en kommunikationsmodell för krissituationer (279 kb): Kai Paldanius
Att stöda och hjälpa i en svår situation (1239 kb): Lucas Snellman


Dataskyddsförordningen GDPR 15.2.2018, Tammerfors

Den nya dataskyddsförordningen (117 kb): Thomas Sundell


Från hatretorik till dialog 16.1.2018, Helsingfors och 23.1.2018, Vasa

Från hatretorik till dialog (847 kb): Salla Kuuluvainen


Vårdnadskonflikter 16.1.2018, Vasa

Bemötande av vårdnadshavare i konflikt (1770 kb): Daniela Sundell
Vårdnadsförhållandena och barnens vardag (42 kb): Lilian Grönlund


 

Material från tidigare fortbildningar finns i materialarkivet

 

Päivitetty