› Graafinen versio

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn

Tidpunkt

Plats                 

Seminarium

Program med anmälan

24-25.10

 

Helsingfors

 

Vägledardagarna

Målgrupp: Elevhandledare, studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, rådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, utbildningsplanerare , rektorer mfl.

 

Inbjudan/anmälan

Program

24.10

 

Vasa

 

Informations- och ansökningsrådgivning för Erasmus+ och Nordplus -programmen (tvåspråkigt tillfälle)

Målgrupp: Personal inom grundläggande utbildning och andra stadiet

Klicka här

 

31.10

 

Vasa

 

När tjänster digitaliseras – vad gör biblioteken?

Målgrupp: Bibliotekspersonal

Klicka här

8.11

 

Helsingfors

 

Elev- och studerandevårdsdagar

Målgrupp: Bildningsdirektörer, rektorer, lärare, personal inom småbarnspedagogik, elevvårdspersonal

Klicka här

 

9.11

 

Vasa

 

Elev- och studerandevårdsdagar

Målgrupp: Bildningsdirektörer, rektorer, lärare, personal inom småbarnspedagogik, elevvårdspersonal

Klicka här

 

17.11

 

Helsingfors

+ stream

 

Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande

Målgrupp: Studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl.

Klicka här

20.11

 

Tammerfors

 

Det nya gymnasiet - seminarium om gymnasiereformen

Målgrupp: Representanter för gymnasierna

Inbjudan/anmälan

23.11

 

 

Helsingfors

 

 

AKK - Alla Kan Kommunicera mässa
- Optimal kommunikation – språk för oss alla

 

Målgrupp: Förskola, skola, omsorg, dagvård, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, talterapeuter, lärare, elevvårdspersonal och studerande


Inbjudan/anmälan

14.12

 

Helsingfors

 

Att arbeta läsfrämjande

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

Kontaktperson:

Ann-Sofi Loo
Tfn 0295 018 810
ann-sofi.loo(at)avi.fi

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa