Itsenäiset ammatinharjoittajat (henkilöt ja toiminimellä toimivat)

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan sellaista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan. Toiminimellä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat luetaan itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.

Ennen kuin itsenäinen ammatinharjoittaja antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, hänen tulee tehdä ilmoitus toiminnan aloittamisesta aluehallintovirastolle. Ilmoitus tehdään aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.
 

Sähköinen asiointipalvelu

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu sekä aluehallintovirastojen että Valviran luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköinen asiointi helpottaa hakijaa. Sähköisessä asioinnissa voi:

 • hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
 • tehdä palvelutuotannon muutoksiin liittyviä, luvan muutosta koskevia hakemuksia
 • tehdä lupaan liittyviä ilmoituksia
 • tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • seurata helposti hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta.

Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi Valvira.fi -palvelussa.
 

Lomakkeet

Jos sähköistä asiointipalvelua ei voida käyttää, silloin asiakirjat lähetetään kirjallisesti oman alueen aluehallintovirastoon.

 1. Nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja muut yhteystiedot, koulutus ja nimi/toiminimi, jolla toimintaa harjoitetaan
 2.  Annettavat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut sekä paikka, jossa palveluja annetaan
 3. Tieto rekisteröitymisestä ennakonperintälaissa tarkoitettuun ennakonperintärekisteriin
 4. Potilasasiakirjojen säilytyspaikka
 5. Toiminnan aloittamispäivä
 6. Lääkäriltä tai hammaslääkäriltä selvitys käytännön kokemuksesta
 7. Rikosrekisteriseloste (alle 6 kk vanha) lasten ja nuorten kanssa pysyväisluontoisesti työskenteleviltä

Rekisteröityminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi maksaa 240 euroa, muutos rekisteriin maksaa 80 euroa.

Itsenäistä ammatinharjoittamista koskevat ilmoitukset tulee lähettää oman alueen aluehallintovirastoon. Yhteystiedot näet valitsemalla oikean yläkulman "valitse alue" -kartasta oman alueesi.

Asiointiin liittyvät muut lomakkeet

Asiointiin liittyvät ohjeet

 

 

 

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Muualla verkossa

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa