› Graafinen versio

Hyvät käytännöt

Tällä sivulla on koottuna seminaareissa edustettuna olleita tahoja, toimintamuotoja ja toimenpideohjelmia, joilla nuorten hyvinvointia on pystytty lisäämään.

 

ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten liikkumisen lisäämiseksi.

Etsivä nuorisotyö Helsingissä auttaa nuorta hänen tilanteeseensa ja tahtoonsa sopivien palvelujen, tekemisen tai tiedon luokse.

Hämeenkylän koulussa hyvinvointia lisätään oppilaiden ja vanhempien yhteisöllisyydellä ja osallisuudella.

Lappeenrannan kouluille jalkautuivat Liikkuva Koulu -hankkeen myötä liikunnanohjaajat ja koulufysioterapeutti.

Lukiolaisten liitto ry pitää huolen, että lukiolaisen ääni kuuluu yhteiskunnassa.

MakeSomeNoise-puhujafoorumi nostaa uusien suomalaisten nuorten ääntä julkiseen keskusteluun ja luo uusia esikuvia maahanmuuttajanuorille.

Nuori kirkko ry tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta ja vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Osallisuuden aika ry edistää lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta, yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistä.

Pesäpuu ry:n tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa.

Pienperheyhdistys tukee perheitä, joissa arki sujuu yhden vanhemman voimin. Esimerkiksi mieskaveritoiminnalla lisätään lapsen kehitystä tukevia aikuissuhteita.

Suomen Icehearts ry tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea lapsille, joista on erityinen huoli.

Suomen Vanhempainliitto tukee lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Tunkki Nuorisokoti tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon palveluita moniammatillisesti ja korostaa harrastustamisen merkitystä nuorten  vahvuuksien edistämisessä. 

 

Harrastustakuusta totta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harrastustakuusta-totta-tyoryhmalta-keinot-mahdollistaa-jokaiselle-lapselle-ja-nuorelle-harrastus

Harrastamisen strategia: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/25-strategista-toimenpide-esitysta-lasten-ja-nuorten-harrastamisen-edistamiseksi

Lapsistrategia: Lapsen aika : Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020--2023: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtakunnallinen-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelma-2020-2023-hyvaksytty

 

Tietoa alueelta

Hyvät käytännöt

Tällä sivulla on koottuna seminaareissa edustettuna olleita tahoja, toimintamuotoja ja toimenpideohjelmia, joilla nuorten hyvinvointia on pystytty lisäämään.

 

ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut ja liikuntapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten liikkumisen lisäämiseksi.

Etsivä nuorisotyö Helsingissä auttaa nuorta hänen tilanteeseensa ja tahtoonsa sopivien palvelujen, tekemisen tai tiedon luokse.

Hämeenkylän koulussa hyvinvointia lisätään oppilaiden ja vanhempien yhteisöllisyydellä ja osallisuudella.

Lappeenrannan kouluille jalkautuivat Liikkuva Koulu -hankkeen myötä liikunnanohjaajat ja koulufysioterapeutti.

Lukiolaisten liitto ry pitää huolen, että lukiolaisen ääni kuuluu yhteiskunnassa.

MakeSomeNoise-puhujafoorumi nostaa uusien suomalaisten nuorten ääntä julkiseen keskusteluun ja luo uusia esikuvia maahanmuuttajanuorille.

Nuori kirkko ry tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta ja vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa. 

Osallisuuden aika ry edistää lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta, yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistä.

Pesäpuu ry:n tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa.

Pienperheyhdistys tukee perheitä, joissa arki sujuu yhden vanhemman voimin. Esimerkiksi mieskaveritoiminnalla lisätään lapsen kehitystä tukevia aikuissuhteita.

Suomen Icehearts ry tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea lapsille, joista on erityinen huoli.

Suomen Vanhempainliitto tukee lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Tunkki Nuorisokoti tarjoaa lastensuojelun sijaishuollon palveluita moniammatillisesti ja korostaa harrastustamisen merkitystä nuorten  vahvuuksien edistämisessä. 

 

Harrastustakuusta totta: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harrastustakuusta-totta-tyoryhmalta-keinot-mahdollistaa-jokaiselle-lapselle-ja-nuorelle-harrastus

Harrastamisen strategia: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/25-strategista-toimenpide-esitysta-lasten-ja-nuorten-harrastamisen-edistamiseksi

Lapsistrategia: Lapsen aika : Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2020--2023: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtakunnallinen-nuorisotyon-ja-politiikan-ohjelma-2020-2023-hyvaksytty

 


Päivitetty