Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.

Hakuilmoitus ja -ohje (2019)

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)


 

Etsivä nuorisotyö -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) etsivä nuorisotyö -kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetään 15.2.2019 sähköpostitse. Kysely tulee palauttaa viimeistään 8.3.2019 mennessä.

 Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille organisaatioille, jotka saivat toimintaansa etsivä nuorisotyön valtionavustusta vuonna 2018. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Tänä vuonna suomenkielinen ja ruotsinkielinen kysely lähetetään erikseen. Jos vastasitte viime vuonna ruotsiksi, organisaationne saa automaattisesti kaksi kyselyä ja vastaaja voi valita oman kielensä. Muut organisaatiot voivat tarvittaessa pyytää minulta ruotsinkielisen kysely.

AVI järjestää 25.2. 2019 klo 14—15 klinikkatyyppisen verkkokoulutuksen kyselyyn vastaamisesta. Esittelen tuolloin kyselylomakkeen ja vastaan parhaani mukaan kysymyksiin. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaaja voi osallistua! Voit osallistua klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://avi.adobeconnect.com/kysely/

Etsivä nuorisotyö kysely - Lomake vuonna 2018 tutustuttavaksi - Tekniset ohjeet - Diat


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.4.2018 valtionavustusta 1 758 250,00 euroa etsivään nuorisotyöhön liitteessä mainituille kunnille, järjestöille ja säätiöille

Liitteen löydät tästä.

Lisätietoja etsivästä nuorisotyöstä Itä-Suomen AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Autio, kirsi.autioa(a)avi.fi puh. 0295 016 514

(Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen on virkavapaalla 31.7.2019 asti.)


Päivitetty