› Graafinen versio

Erivapaudet

Erivapaudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa koko maan alueella perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntämisen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntämisen rehtorille. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa omalla toimialueellaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntämisen opettajalle ja rehtorille.

Erivapautta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää kopiot niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija vetoaa saadakseen erivapauden.

Hakemus osoitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston asiointiosoitteeseen.

Sekä myönteinen että kielteinen päätös hakemukseen maksaa 350 euroa.

Aluehallintovirasto ei voi etukäteen ottaa kantaa erivapausasian lopputulokseen.

Lisätietoja:

Puhelinnumero: 0295 016 000

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela@avi.fi

Päivitetty