Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tehtävät kuuluvat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa läänineläinlääkärien tehtäviin.


 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa