Eläinten lääkitseminen

Aluehallintovirasto (AVI) huolehtii eläinten lääkitsemisen valvonnasta ja ohjeistuksesta toimialueillaan. AVI valvoo tarkastuksilla eläinlääkäreiden lääkkeiden käyttöä, luovuttamista ja määräämistä.

Laki eläinten lääkitsemisestä on säädetty eläinperäisten elintarvikkeiden puhtauden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lääkejäämien sekä muiden vieraiden aineiden esiintymistä eläinkunnan tuotteissa seurataan sekä tiloilla elävistä eläimistä kerättävillä että jalostusketjun myöhemmässä vaiheessa otettavilla näytteillä. Toisaalta seura- ja harraste-eläinten lääkitseminen tulee tapahtua siten, että mikrobilääkkeiden teho säilyy sekä ihmisten että eläinten sairauksien hoidossa.

Tietoa alueelta


Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa

lait ja asetukset