Eläinlääkintähuolto

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinlääkintähuoltolain täytäntöönpanoa ja noudattamista kunnissa sekä yksityistä eläinlääkintähuoltoa yhdessä Ruokaviraston kanssa. AVI valvoo myös, että kunnat toteuttavat lain vaatimat terveydenhuoltopalvelut kotieläimille.

Eläinlääkintähuolto tarkoittaa eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkärinavun antamista, eläintautien vastustamista ja ennakolta ehkäisemistä, eläinsuojelua sekä eräiltä osin eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenistä valvontaa.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty