Palaa sivulle
« Takaisin

Yhteisalueiden osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen on siirtynyt aluehallintoviraston tehtäväksi

Yhteisalueiden osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen on siirtynyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista aluehallintovirastojen tehtäväksi yhteisaluelain muutosten johdosta. Yhteisalueita ovat esim. kalaveden osakaskunnat. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla osakaskuntien säännöt vahvistaa Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Osakaskuntien säännöt lähetetään vahvistettavaksi Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikkaan. Myös yhteisten alueiden osakaskuntien yhteystiedot tulee toimittaa aluehallintovirastoon sekä maanmittaustoimistoon. Osakaskuntien yhteystiedot on syytä ilmoittaa myös kalastusalueen isännöitsijälle, vaikka siihen ei säädösperusteista tarvetta olekaan. Osakaskuntien yhteystietoja voi kysyä maanmittaustoimistoista.

OSAKASKUNTIEN SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN

Itä-Suomen aluehallintovirasto
avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15
Hallituskatu 12–14, PL 1741, 70101 Kuopio
Vaihde p. 020 636 1030
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita

Yhteyshenkilöt ja tarkemmat tiedot vahvistamiskäytännöstä

ylitarkastaja Tuulikki Hynynen, p. 050 456 0297, etunimi.sukunimi@avi.fi
sosiaalineuvos Juha Koponen, p. 040 727 5709, etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Yhteisaluelaissa yhteisellä alueella tarkoitetaan esim. kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta tai erityistä etuutta, esim. yhteistä vesi- tai maa-aluetta.

Yhteisaluelaki 18.8.1989/758, 18 §
Osakaskunnan säännöt ja sääntöjen muutos on alistettava aluehallintoviraston vahvistettaviksi, ja ne tulevat voimaan, kun vahvistamispäätös on saanut lainvoiman. Aluehallintoviraston on vahvistettava säännöt, jos ne ovat lain mukaiset eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle. Aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään (22.7.2011/915).

 

OSAKASKUNTIEN YHTEYSTIETOJEN TOIMITTAMINEN

Maanmittaustoimistot:                                         www.maanmittauslaitos.fi

Etelä-Savon
maanmittaustoimisto

avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15

Mikkeli
Käyntiosoite
Asiakaspalvelu


Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
p. 020 690 647

 

Savonlinna
Käyntiosoite
Asiakaspalvelu


Olavinkatu 24, 57130 Savonlinna
p. 020 690 648

Yhteystietojen ilmoittaminen sähköpostitse

kirjaamo.esavo@maanmittauslaitos.fi

Yhteystietojen tiedustelu sähköpostitse

info.esavo@maanmittauslaitos.fi

Pohjois-Savon
maanmittaustoimisto

avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15

Kuopio
Käyntiosoite
Postiosoite
Asiakaspalvelu


Hallituskatu 12, 70100 Kuopio
PL 1052, 70101 Kuopio
p. 020 690 650

 

Iisalmi
Käyntiosoite
Asiakaspalvelu


Luuniemenkatu 3, 74100 Iisalmi
p. 020 690 651

Yhteystietojen ilmoittaminen sähköpostitse

kirjaamo.psavo@maanmittauslaitos.fi

Yhteystietojen tiedustelu sähköpostitse

info.psavo@maanmittauslaitos.fi

Pohjois-Karjalan
maanmittaustoimisto

avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15

Käyntiosoite

Torikatu 36 A, 3. kerros, 80100 Joensuu

Postiosoite

PL 79, 80101 Joensuu

Asiakaspalvelu

p. 020 690 652

Yhteystietojen ilmoittaminen sähköpostitse

kirjaamo.pkar@maamittauslaitos.fi

Yhteystietojen tiedustelu sähköpostitse

info.pkar@maanmittauslaitos.fi

 

 Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuulikki Hynynen, p. 050 456 0297, etunimi.sukunimi@avi.fi
sosiaalineuvos Juha Koponen, p. 040 727 5709, etunimi.sukunimi@avi.fi