Avustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Kehittämisavustuksen hakuaika päättyy 30.11.2017. Hakea voi osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös kuntien yhteisiä. Kuntien toivotaan tekevän yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikuntaseurojen ja muiden järjestöjen kanssa.

Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §).

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
•    hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuutta
•    inkluusioperiaatteen toteutumista
•    hankkeen uutuusarvoa
•    selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputuloksen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti
•    hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta saman alan toimijoiden kesken

Hakijalla tulee olla varattuna omarahoitusosuus, jolla hän järjestää toiminnan. 

Tietoa alueelta

Kunnille ja vastaanottokeskuksille valtionavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet noin 1,2 miljoonaa euroa kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Valtionavustusta myönnettiin 43 hankkeelle. Avustettujen hankkeiden kustannusarviot olivat yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Avustuksen saajina ovat kunnat sekä vastaanottokeskustoiminnan järjestäjät, jotka yhteistyössä eri liikuntapalveluiden tuottajien ja liikuntajärjestöjen kanssa kehittävät maahanmuuttajille liikuntamahdollisuuksia.

Lue lisää...

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa