Avustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Kehittämisavustuksen hakuaika päättyy 16.12.2016. Hakemus toimitetaan kahtena kappaleena siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hanke sijaitsee. Hakulomake on sivun oikean reunan Lomakkeet-kohdassa.

Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös kuntien yhteisiä. Kuntien toivotaan tekevän yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikuntaseurojen ja muiden järjestöjen kanssa.

Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §).

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
•    hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuutta
•    inkluusioperiaatteen toteutumista
•    hankkeen uutuusarvoa
•    selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputuloksen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti
•    hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta saman alan toimijoiden kesken

Hakijalla tulee olla varattuna omarahoitusosuus, jolla hän järjestää toiminnan. Kohtuullisena omarahoitusosuutena pidetään vähintään noin kolmasosaa hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tietoa alueelta

Lisätietoja:  ylitarkastaja Sixten Wackström p. 0295 016 565 ja ylitarkastaja Kristian Åbacka p. 0295 016 537

Avustukset 2012 (pdf, 330 kt)  Avustukset 2013 (pdf, 179 kt)  Avustukset 2014 (pdf 343 kt) Avustukset 2015 (pdf 192 kt)  Avustukset 2016 (pdf 147 kt)

Avustuksen maksatuspyyntölomake ja hankeselvityslomake löytyvät AVIn nettisivulta kohdasta "lomakkeet". Alla linkki lomakkeisiin.

http://www.avi.fi/web/avi/lomakkeet#Opetus ja kulttuuri

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa