Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään.

Nuorten työpajatoiminta on monialaista. Se sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Se antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen.

Tiedot avustuksesta ja hakuohje (pdf) (opetus- ja kulttuuriministeriö)

 

Tietoa alueelta

Nuorten työpajatoimintaan 1 750 000 euroa valtionavustusta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 12.4.2017 nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 1 750 000 euroa. Kainuun nuorten työpajoille myönnettiin 16 % ja Pohjois-Pohjanmaalle 83 % avustusmäärärahasta. Avustusta myönnettiin yhteensä 25 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle, joista osa toimii usean kunnan alueella. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Pellon kunnalle 15 000 euroa nuorten työpajatoiminnan alueelliseen koordinointiin. Pellon kunnan hallinnoima koordinaattori toimii sekä Lapin että Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen alueilla.

Lue lisää...


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa