Nuorten työpajatoiminta

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen.

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löytämään polkuja työelämään.

Nuorten työpajatoiminta on monialaista. Se sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudessa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulutus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Se antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen.


Valtakunnallinen työpajakysely vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) arvioi kyselyn avulla työpajatoimintaa ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2018. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Työpajakysely toteutetaan verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetiin 8.2.2018 sähköpostitse. Viimeinen vastauspäivä kyselyyn on 5.3.2019. Kysymykset ovat suurimmaksi osaksi tuttuja, jos olette vastanneet kyselyyn aikaisempina vuosina.

AVI järjestää 18.2. 2019 klo 14—15 klinikkatyyppisen verkkokoulutuksen työpajakyselyyn vastaamisesta. Esittelen tuolloin kyselylomakkeen ja vastaan parhaani mukaan kysymyksiin. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaaja voi osallistua! Voit osallistua klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://avi.adobeconnect.com/kysely/

Tänä vuonna suomenkielinen ja ruotsinkielinen kysely lähetetään erikseen. Ruotsinkieliset ja kaksikieliset työpajat (ULA-verkosto), saavat automaattisesti kaksi kyselyä ja vastaaja voi valita oman kielensä. Muut työpajat voivat tarvittaessa pyytää  ruotsinkielisen kyselyn.

Työpajakysely: Kyselylomake - Tekniset ohjeet - Diat

 Lisätietoa: Ruth Bamming, ruth.bamming(at)avi.fi

Päivitetty