Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.


Haku alkaa 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15.

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/ lomakkeella "Valtionavustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan".

Chat (3.12. – 14.12.)

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tietoa alueelta

Päivitetty

muualla verkossa

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa