Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikallinen harrastustoimintaan vuonna 2019

Tietoa alueelta

340 000 euroa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 340 000 euroa valtionavustusta lukuvuoden 2016 – 2017 aikana järjestettävään lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta myönnettiin Varsinais-Suomen alueelle 55 ja Satakunnan alueelle 35 eri toimijalle.

Avustuksella tuetaan lapsille ja nuorille järjestettävää säännöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa sekä loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös varhaiseen puuttumiseen, syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan.

 

Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 300 000 euroa avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 21.4.2015 myöntänyt yhteensä 300 000 euroa avustusta Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen.

Lasten ja nuorten paikallisella harrastustoiminnalla toteutetaan valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita. Harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös varhaiseen puuttumiseen, syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan.

Nyt myönnetyllä määrärahalla tuetaan ajalla 1.6.2015 – 31.5.2016 lapsille ja nuorille järjestettävää säännöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa sekä koulujen loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa.


Päivitetty

muualla verkossa

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa