Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikallinen harrastustoimintaan vuonna 2019

Tietoa alueelta

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 2019-2020

Vuoden 2019 valtion talousarvioon on esitetty määräraha lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen. Määrärahaa voidaan käyttää 1.6.2019-31.5.2020 välisenä aikana järjestettävään harrastustoimintaan ja loma-aikaiseen päiväleiritoimintaan.

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustusta saaneet toimintakaudella 2019 (pdf, 145 kb)

 

Päivitetty

muualla verkossa

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa