Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikallinen harrastustoimintaan vuonna 2019

Tietoa alueelta

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 300 000 euroa valtionavustusta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 300 000 euroa lukuvuodelle 2017–2018. Avustussumma on 30 000 euroa suurempi kuin edellisvuonna.

Kainuun alueelle avustusta myönnettiin 70 050 euroa 17 toimijalle ja Pohjois-Pohjanmaalle 229 950 euroa 56 toimijalle. Suunnitteilla on järjestää yhteensä noin 450 leiripäivää ja 670 kerhoa, joihin odotetaan osallistuvan yhteensä noin 11 000 lasta ja nuorta.

Lue lisää...

Seuraava haku lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksille on loppuvuodesta 2017.


Päivitetty