Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tietoa alueelta

Vuoden 2019 avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan on jaettu

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 900 000 euroa avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustusta myönnettiin 172 toimijalle. Avustuksella tuetaan säännöllistä ja laadukasta harrastustoimintaa sekä lasten loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Etelä-Suomen alueella avustettuun toimintaan osallistuu yli 30 000 lasta ja nuorta.

Avustuksen tavoitteena on lisätä tasapuolisia ja kohtuuhintaisia, kaikille lapsille ja nuorille avoimia harrastusmahdollisuuksia sekä luoda lapsia ja nuoria innostavia ja turvallisia sisältöjä loma-aikoihin vanhempien ollessa työssä.

Avustetun harrastustoiminnan sisältöjä ovat mm. kädentaidot ja kokkaus, eri liikuntamuodot, musiikki ja tanssi, ilmaisu- ja mediakasvatus, monikulttuurisuus ja kielet sekä ympäristökasvatus.

Toiminnalla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vahvistamaan yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden kokemuksia yhdessä ikäistensä kanssa. Avustuksella tuetaan noin 800 päiväleirin sekä 1700 harrastekerhon toteuttamista Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan alueilla. Avustusta haki kaikkiaan 182 harrastustoiminnan järjestäjää.

 

Liite: Avustukset 2019

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265, (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563 (Helsinki)

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560, (muu Uusimaa ja ruotsinkielinen toiminta)

sähköposti: nimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty