Toiminta ja tehtävät - Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Kehitämme alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Etelä-Suomen AVIssa on kuusi vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • koulutus-, lasten päivähoito-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstön täydennyskoulutus
 • oppilaitosrakentaminen
 • valtionavustukset

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ruotsinkielinen palveluyksikkö hoitaa valtakunnallisesti aluehallintoviraston toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät, perustamishankkeita lukuun ottamatta.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi

Ympäristölupavastuualue

 • vesilain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, hallintopakkoasiat)
 • ympäristönsuojelulain mukaiset asiat (lupa-asiat, korvausasiat, koetoimintailmoitukset)

Etelä-Suomen AVI hoitaa ympäristölupa-asiat myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Työsuojeluvastuualue

 • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
 • työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta
 • työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue

Etelä-Suomen AVIssa Hämeenlinnassa sijaitsee  aluehallintovirastojen yhteinen valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue. Vastuualueen henkilöstö työskentelee hajautetusti aluehallintoviraston eri toimipisteissä kautta maan. Vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt:

 • henkilöstöyksikkö
 • talousyksikkö
 • tietoyksikkö
 • toimitila- ja materiaalihallintoyksikkö
 • viestintäyksikkö
 • yleishallintoyksikkö

Etelä-Suomen AVIn valtakunnalliset tehtävät

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä valvonta
 • eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti ja valvonta
 • valuutanvaihtotoimintaa sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelutoimintaa harjoittavien rekisteröinti
 • perintätoimen luvat ja valvonta
 • panttilainausliikkeiden luvat ja valvonta
 • kiinteistövälitysliikkeiden valvontarekisterin kehittäminen
 • junien anniskeluluvat ja valvonta
 • eläinkoelupiin liittyvät asiat
 • tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta
 • opettajien ja rehtoreiden erivapausasiat
 • väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapauttaminen
 • hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin tehtävät
 • aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
 • verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta-, ohjaus- ja valvontatoiminta.


AVIn tehtävänä on lisäksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Päivitetty