Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Varastoinnin puutteista sakkotuomio esimiehelle

Länsi- ja Sisä-Suomi, työsuojelu 12.6.2013

Puolustusvoimien Ilmasotakoulun taisteluvälinevaraston esimiehenä toiminut henkilö on Keski-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä 11.6.2013 tuomittu 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja maksamaan sakkoa 180 euroa. Lisäksi varastoesimies tuomittiin korvaamaan loukkaantuneen työntekijän oikeudenkäyntikuluja noin 1500 eurolla. Vahingonkorvausvaatimukset jalan vammoista käsitellään myöhemmin erikseen.       

Ampumaradalla sijainneessa varastokontissa oltiin helmikuussa 2011 siirtämässä vanerilevyjä puusepänverstaalle kun satojen kilojen painoinen levypinkka pääsi kaatumaan varastomiehen jaloille. Varastomies ei ahtaassa varastokontissa pystynyt väistämään kaatuvia levyjä, jolloin hänen vasempaan jalkateräänsä tuli lukuisia leikkaushoitoa vaatineita murtumia, joista aiheutui pysyviä vammoja.  

Käräjäoikeus katsoi, että varastoesimiehelle oli työnantajan edustajana kuulunut vastuu varmistaa alaisuudessaan olevien työntekijöiden eri työpisteiden asianmukainen ja työturvallisuusmääräysten mukainen kunto. Työnjohdon velvollisuus on selvittää ja tunnistaa työpaikan haitta- ja vaaratekijät ja arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

Varastokonttiin oli sinne alun perin varastoidun ampumaradan ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden lisäksi alettu sijoittaa myös läheiselle puusepänverstaalle tilattua materiaalia, mikä työntekijöiden mukaan toi tavaroiden käsittelyyn tietynlaista lisähankaluutta ja ahtautta. Vaaratekijöitä lisänneet muutokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet toimenpiteitä tavaroiden varastoinnin suunnittelussa tai käytännön työmenetelmissä vaan työntekijät jatkoivat työtään entiseen tapaan hyvin itsenäisesti.

Työtapaturman sattumisen jälkeen työturvallisuutta tavaroiden varastoinnissa on parannettu mm. siten, että erilaatuisia ja erikokoisia vanerilevyjä on alettu niiden säilytystä varten lajitella mm. erilaisten telineiden ja välitukien avulla ja että eri työpisteissä käytettävälle materiaalille on hankittu erillisiä säilytystiloja.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 13/71

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen puh. 0295 018 735

  

 


Päivitetty