Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Vapaaehtoinen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu tuloksellista - sovittelusopimukset toteutuneet lähes kokonaan vuonna 2012

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja:
Sovittelujohtaja Heikki Mikkola
Oulun Seudun Setlementti/Pohjois-Suomen sovittelutoimisto
puh. 0400 234 426, heikki.mikkola@oulunsetlementti.fi
www.oulunsetlementti.fi

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Elisa Roimaa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
puh. 050 441 8166, elisa.roimaa@avi.fi
 

Sovittelualoitteita sovittelutoimistoon tuli vuonna 2012 yhteensä 969, joista 707 tapauksessa aloitettiin sovittelu.  Sovittelusopimus laadittiin 599 tapauksessa ja 108 tapauksessa sovittelu keskeytti.

Vuonna 2012 valtaosa Pohjois-Suomen sovittelutoimistoon tulleista rikostapauksista oli edelleen pahoinpitelyjä. Muita yleisempiä rikosnimikkeitä olivat vahingonteot, näpistykset, laittomat uhkaukset, varkaudet, kunnianloukkaukset ja kotirauhan rikkomiset.

Sovittelusopimukset toteutuvat hyvin

Vuonna 2012 sovittelussa tehdyistä 599 sovittelusopimuksista ainoastaan 2 % jäi toteutumatta. Toteutumisprosentti oli huikeat 98 %.
Sopimusmuotoja olivat rahakorvaukset, anteeksipyynnöt, käyttäytymissopimukset sekä työkorvaukset. Sovittelussa tehtyjen raha- ja työkorvausten arvo oli yhteensä 250 332,14 euroa. Myös sopimusten toteutumisprosentti on pysynyt edelleen erittäin korkeana.

Merkittävänä sovinnon muotona, erityisesti nuorten tekemien rikosten kohdalla, on kasvatuksellisuus, joka toteutuu vastuunoton, kohtaamisen ja hyvityksen kautta. Erityisen hyväksi korvausmuodoksi nuorten tekemissä rikoksissa on osoittautunut työkorvaus. Kaikista sovittelun asiakkaista alle 21-vuotiaita oli 44 %.

Sovittelusopimusten toteutumisen lisäksi sovittelujuttujen käsittelyaika oli nopea. Yhden jutun keskimääräinen "virtausaika" oli reilu 30 vuorokautta mikä on todella huomionarvoista asia.


Sisäisen turvallisuusohjelman toimeenpanon huomioiminen rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelussa

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on muun muassa toimenpiteitä nuorten turvallisuuden parantamiseksi, vakavan väkivallan ja työssä kohdatun väkivallan vähentämiseksi ja rikoksen uhrin palveluiden parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten arjen turvallisuutta. Ohjelmassa on yhteensä 64 eri toimenpidettä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2012 laaditussa sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisessa toimeenpano-osiossa on huomioitu rikos-asioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu mm. nuorten rikoskierteeseen puututaan nopeasti ja rikosten uhrien ohjaamisessa palveluihin tehostetaan.

Pohjois-Suomen sovittelutoimiston yhtenä keskeisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret, jotka tullaan myös jatkossa huomioimaan entistä paremmin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Rikoksen uhrien ja tekijöiden palveluun ohjaamista tehostetaan siten, että sovittelutoimisto kokoamassa palveluoppaita alueellista ja valtakunnallisista palveluista siten, että olemassa olevat palvelut ovat tiedossa ja asiakkaille voidaan ohjausta ja neuvontaa eripalveluista antaa ajantasaisena.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Oulun Seudun Setlementin välisen sopimuksen mukaisesti lakisääteistä riita- ja rikosasioiden sovittelua toteuttaa Pohjois-Pohjanmaalla, Jokilaaksoissa sekä Kainuussa Oulun Seudun Setlementti ry. Sopimus on ollut voimassa 1.6.2006 lähtien. Työntekijöitä on 8, ja vapaaehtoisia sovittelijoita noin 130.

Rikosasioita voidaan sovitella, jos sekä uhri että epäilty suostuvat siihen. Sovittelu on aina vapaaehtoista, ja sen voi myös halutessaan lopettaa kesken. Koulutetut, vapaaehtoiset sovittelijat ohjaavat rikosasian osapuolia löytämään sovinnon.

Rikosten sovittelun asiakkaille ei ole ala- eikä yläikärajaa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen laatimat valtakunnalliset tilastot rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden osalta valmistuvat kesäkuussa 2013.


Päivitetty