Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Vaikuttava, yhtenäinen ja tehokas kotieläintilavalvonta edellyttää yhtenäistä toimintakulttuuria

(Länsi- ja Sisä-Suomi)

Eviran ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteinen ajankohtaisseminaari Vaikuttava, yhtenäinen ja tehokas valvonta kotieläintiloilla järjestettiin tiistaina 4.6. Mustasaaren kulttuuritalolla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yliljohtaja Jorma Pitkämäen mukaan kotieläintilojen valvonnan keskeisimpinä näkökulmina ovat kuluttajanäkökulma, kilpailunäkökulma, luottamusnäkökulma ja valvonnan kehittämisnäkökulma. Peruslähtökohtana on, että tuottajat ja valvojat ovat samassa veneessä.

Keskeisenä näkökulmana on kuluttajanäkökulma eli kuluttajalla pitää olla luottamus kotimaiseen puhtauteen ja laatuun. Tähän liittyy olennaisena myös luottamusnäkökulma, sillä valvonta luo luo luottamusta kotimaista tuotantoa kohtaan. Yhdenvertaisuus on lähtökohtana kilpailunäkökulmassa, jossa reilu peli edellyttää, että kaikki noudattavat samoja säännöksiä ja lakeja.

Valvonnan uudistumisnäkökulman kulmakivinä ovat informaatio-ohjaus, yhteistoiminta, omavalvonta ja ennakoiva valvonta. Informaatio-ohjaukseen tarvitaan yhteistoimintaa mm. tuottajajärjestöjen lehtiä asianmukaisen informaation välittämiseksi. Omavalvonnan eli tuottajan oma toiminnan valvominen vaatii tiedon välittämistä ja standardointia.

- Yhdenmukaisen, tehokkaan ja vaikuttavan valvonnan onnistuminen edellyttää valtakunnallista linjausta Eviralta, jota noudatetaan harmonisesti ja yhdenmukaisesti AVIssa ja ELY-keskuksissa, Pitkämäki linjaa.

Myös Eviran pääjohtaja Matti Ahon korosti, että valvonnan tulee olla samanlaista ja samantasoista joka puolella, myös Euroopan mittakaavassa. Suomessa valvontaa on kehitetty suunnitelmallisuuden suuntaan, jonka johdosta on tehty suunnitelmia niin valtakunnallisella, kuin alueellisella ja kunnallisella tasolla. - Valvonnan kattavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus on parantunut, ollaan onnistuttu, hyvinvoinnin merkitys on kasvanut, valvonta on koettu tarpeelliseksi ja arvostus on kasvanut, Aho kertoo. Toimialan oma vastuu on kuitenkin aina tärkeintä. Vastuullisen tuotannon toteuttamisesta ajankohtainen esimerkki on Eläintautien torjuntayhdistyksen tuore esitys sianlihaketjun valtakunnallisesta laatujärjestelmästä.

Maalaisjärkeä valvontaan

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn ja Pohjanmaan ELY:n edustajat selvensivät aluehallintoviranomaisten roolia kotieläintarkastuksissa.  Maalaisjärkeä tarvitaan lisää molemmin puolin, mutta lainsäädäntö sitoo sekä toimijaa, että valvovaa viranomaista. Myös viranomaisten kesken tarvitaan enemmän yhteistyötä, sillä nykyjärjestelmä on tuottajan näkökulmasta monimutkainen, lainsäädäntö mittavaa, jota ohjaa kaksi tahoa  (Evira ja Maaseutuvirasto) ja toteuttaa kaksi valvovaa viranomaista (AVIt ja ELYt).

Valvonnat suoritetaan pääosin ennalta ilmoittamatta, mutta valvova viranomainen voi  harkintansa mukaan ilmoittaa tarkastuksesta etukäteen valvonnan tarkoituksen vaarantumatta. Syynä voi olla esimerkiksi pitkä etäisyys.

Sekä viranomaiset, että tuottajajärjestöjen edustajat toivat esille huolen tuottajien jaksamisesta. 

Valmius- ja turvallisuussuunnittelun merkitys kasvaa

Keskustelussa nousi esiin myös tilojen valmius- ja turvallisuussuunnittelu. Maatilojen olisikin hyvä laatia valmius- ja varautumissuunitelmat esimerkiksi luonnonilmiöiden varalta, jotta maatalouden häiriötön toiminta voidaan turvata. - Suomella on oltava riittävän suuret ruokavarannot huoltovarmuuden näkökulmasta. Varastojen on kestettävä riittävän pitkään, jotta samanaikaisesti voidaan varmistaa kansalaisten hyvinvointi kriisin jälkeen, Pitkämäki sanoo.

Lisätietoja: kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, p. 0295 018 507


Päivitetty