Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Toukokuun vesi- ja ympäristölupapäätöksiä 

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt toukokuussa 2013
mm. seuraavat ympäristölupa- ja vesitalouspäätökset:


Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1. - 31.5.


Uusimaa

Päätöksen diaarinumero: ESAVI/26/04.08/2013, Solvik Holdingsin hakemus, joka koskee yhtiön
autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki                     

ESAVI/71/04.08/2013, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen jätevedenpuhdistamon lupamääräysten tarkistamiseksi annetun määräajan pidentäminen, Helsinki

ESAVI/50/04.08/2013, Lohjan kaupungin ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupitoisen materiaalin kaivamista, kuivaamista ja jalostamista eri käyttötarkoituksiin, Lohj

Kanta-Häme

ESAVI/245/04.08/2012, Kiinteistöllä Marttila sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentaminen,
Hämeenlinna

ESAVI/30/04.08/2011, Kekkilä Oy:n Sammalistonsuon turvetuotannon lupamääräysten tarkistaminen,
Riihimäki

ESAVI/339/04.08/2011, Puolustusvoimien Viestirykmentin Räiskylän ampumaradan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan määräajan pidentäminen sekä uuden ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan pidentäminen, Riihimäki

ESAVI/149/04.08/2012, Janakkalan Jätteenkuljetuksen hakemus, joka koskee Hyötymäen jätteiden lajitteluaseman toimintaa sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta maarakentamisen ja maarakentamisessa käytettävien jätemateriaalien osalta, Janakkala               

ESAVI/115/04.08/2013, Ekokem-Palvelu Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee muovi- ja kuitupitoisten jätteiden lajittelutestejä yhtiön Kuulojan käsittelykeskuksessa, Hausjärvi

Päijät-Häme

ESAVI/204/04.08/2012, Getadeal Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Kierrätyspalvelut -toiminnan
lupamääräysten tarkistamista ja muuttamista, Lahti

ESAVI/43/04.08/2013, Tramel Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Lahden toimipaikan siirtymistä toiseen osoitteeseen sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Lahti

ESAVI/68/04.08/2013, Stena Recycling Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee mekaanisesti esikäsitellyn kierrätyspolttoaineen murskausta, Lahti

ESAVI/289/04.08/2012, Hakemus, joka koskee kiinteistöllä Mylly-Teppola sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Kärkölä                               

Varsinais-Suomi

ESAVI/2/04.08/2013, Clewer Technology Oy:n ilmoitus koeluonteisesta kalankasvatustoiminnasta, Turku

ESAVI/85/04.08/2013, EkoPort Turku Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee vedenkäsittely-yksikön testausta ja rakentamista yhtiön Pansion laitokselle, Turku

ESAVI/126/04.08/2012, Isoniitun Kone Oy:n hakemus kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Pöytyä

Satakunta

ESAVI/280/04.08/2012, Technip Offshore Finland Oy:n hakemus joka koskee pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittamista läjitysaltaaseen, Pori                                  

ESAVI/39/04.08/2011, Jussilan tila Oy:n Mustakeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus,
Honkajoki                            

Kymenlaakso

ESAVI/286/04.08/2011, Kouvolan Vesi -liikelaitoksen Mäkikylän jätevedenpuhdistamon lupamääräyksen muuttaminen, Kouvola                     

ESAVI/78/04.08/2013, Ekokem-Palvelu Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön Keltakankaan teollisuuden jätteiden vastaanotto- ja käsittelyalueen lupapäätöksen rauettamista, Kouvola

ESAVI/80/04.08/2013, Neste Oil Oyj:n hakemus, joka koskee yhtiön Haminan terminaalin lupamääräysten tarkistamismääräajan jatkamista, Hamina

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksistä
 

HUOM! Aluehallintovirastojen verkkosivuja uudistetaan, eikä kaikkia uusia päätöksiä ole vielä viety uusille sivuillemme.  Sivuilta puuttuvista päätöksistä saa lisätietoa osoitteesta
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Vesilain mukaiset päätökset 1. - 31.5.


Uusimaa

ESAVI/204/04.09/2012, Helsingin kaupungin Länsisataman laajennusalueen laiturien rakentamista Jätkäsaaressa koskevan päätöksen muuttaminen sekä valmistelulupa hanketta varten, Helsinki

ESAVI/1/04.09/2013, Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta Aulinjoen alitse,Hyvinkää       

ESAVI/67/04.09/2012, Maalämpökaivon rakentaminen  I luokan pohjavesialueelle, Porvoo

ESAVI/81/04.09/2012, Asunto Oy Nummenrannan hakemus maalämpökaivojen rakentamisesta kiinteistölle, Vihti        

ESAVI/31/04.09/2013, Fortum Sähkönsiirto Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta Kirjavanjoen alitse, Vihti

ESAVI/147/04.09/2012, Hangon kaupungin teknisen ja ympäristöviraston hakemus aallonmurtajan pysyttämiseksi ja siihen liittyvien veneenlaskupaikan ja apulaiturin rakentamiseksi Koppnäsin niemessä, Hanko

ESAVI/187/04.09/2012, Vantaan kaupungin hakemus laitureiden rakentamisesta Bjursin ulkoilualueelle
Bjursvikeniin sekä valmistelulupa hanketta varten, Inkoo    

ESAVI/30/04.09/2013, Porvoon Sähköverkko Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta mereen Våtskärin Djupvikeniin, Loviisa

Kanta-Häme

ESAVI/29/04.09/2010, Lopen kunnan hakemus Punelian säännöstelyn muuttamisesta, kalatien ja tulvauoman rakentamisesta sekä Sakaran padon muuttamisesta, Loppi                      

Päijät-Häme

ESAVI/167/04.09/2012, Heinolan kaupungin hakemus laiturin rakentamiseksi Kananiitynlahden rantaan,Heinola                           

Kymenlaakso

ESAVI/71/04.09/2012, Kouvolan kaupungin hakemus puron uoman muuttamiseksi poiketen luonnontilaisesta Yrttikankaan ampumaurheilukeskuksen toteuttamiseksi, Kouvola          

ESAVI/43/04.09/2013, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hakemus Torasjoen sillan uusimisesta ja valmistelulupa hanketta varten, Kouvola

ESAVI/21/04.09/2012, Iso Kortejärven vedenkorkeuden määräämistä koskeva asia, Kouvola

ESAVI/19/04.09/2013, KSS Verkko Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamisesta Virransalmen alitse sekä valmistelulupa hanketta varten, Iitti              

ESAVI/45/04.09/2013, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n hakemus kaapelin asentamisesta merialueelle Pöytsaaresta Kuvourin saareen sekä valmistelulupa hanketta varten, Hamina

Etelä-Karjala

ESAVI/86/04.09/2012, Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimen hakemus Pien-Saimaan vedenlaadun
parantamiseksi rakennettavan vedenjohtamisjärjestelmän toteuttamisesta ja käytöstä, Lappeenranta

ESAVI/77/04.09/2012, Aallonmurtajan pysyttäminen kiinteistön rannassa, Savitaipale

ESAVI/91/04.09/2012, Vesi- ja vesijättöalueen täytön pysyttäminen kiinteistöllä, Luumäki

Varsinais-Suomi

ESAVI/155/04.09/2012, Turun Moottorivenekerho-Åbo Motorbåtsklubb ry:n hakemus Kerhosataman vesialueen ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjityksestä Airiston läjitysalueelle, Turku

ESAVI/166/04.09/2012, Finnsementti Oy:n hakemus Paraisten sementtitehtaan sataman vesialueen ruoppaamisesta sekä valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi, Parainen

ESAVI/63/04.09/2013, Iniön kalastuskunnan hakemus vesialueen ruoppaamisesta Iniön Norrbyn asiointisataman vieressä, Parainen

ESAVI/181/04.09/2012, Propel Voima Oy:n hakemus Pengertien rakentamisesta Hangonsaareen menevältä tieltä Hyttyskarin saareen, kaapelien rakentaminen Hangonsaaren ja Hyttyskarin etelä- ja kaakkoispuoleiselle merialueelle sekä valmistelulupa hanketta varten, Uusikaupunki

ESAVI/38/04.09/2013, Kammelan Jätevesiosuuskunnan hakemus Vesijohtojen ja paineviemärien rakentamisesta Ourenkarin ja Miklinkarin sekä Miklinkarin ja Leppäkarin välille sekä valmistelulupa hanketta varten, Uusikaupunki

ESAVI/6/04.09/2012, Veraisen Sora Ky:n hakemus maa-ainesten ottamisesta Nummenharjun pohjavesialueen läheisyydessä sijaitsevalta Soukon sora-alueelta, Mynämäki

ESAVI/146/04.09/2012, Maskun kunnan hakemus laiturin pysyttämiseksi Maanpään rannassa, Masku

ESAVI/8/04.09/2013, Hallintopakkohakemus maalle kaivetun väylän täyttämiseksi suuaukosta maamassoilla, Masku  

ESAVI/32/04.09/2013, Hallintopakkohakemus Maanpään rannassa sijaitsevan laiturin poistamiseksi, Masku

ESAVI/68/04.09/2012, Länsi-Someron jätevesiosuuskunnan hakemus paineviemärin rakentamisesta Paimionjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Somero

ESAVI/4/04.09/2011, Salon kaupungin hakemus pohjaveden ottamisesta Kalattomannotkon ja Kaskiston-nummen pohjavedenottamoista sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Salo ja Somero

Satakunta

ESAVI/153/04.09/2012, Technip Offshore Finland Oy:n hakemus Mäntyluodon telakan edustan vesialueen ja väylän syventämisestä ruoppaamalla ja vesialueen täyttämisestä morenilla ja louheella sekä imuruoppausmassojen läjittämisestä telakan alueella olevaan läjitysaltaaseen, Pori

ESAVI/135/04.09/2012, Merikarvian kunnan hakemus vesijohdon rakentamisesta Viikilänlahden alitse, Merikarvia

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupapäätöksistä


Lisätietoja saa myös kunkin päätösasiakirjan (PDF) viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä.
Esittelijän tavoittaa puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6000.

Sähköpostitse tietoja voi tiedustella asian esittelijältä: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
tai osoitteesta ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

HUOM! Aluehallintovirastojen verkkosivuja uudistetaan, eikä kaikkia uusia päätöksiä ole vielä viety uusille sivuillemme.  Sivuilta puuttuvista päätöksistä saa lisätietoa osoitteesta
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi


 


Päivitetty