Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Sukelluspuisto Uudenkaupungin edustan merialueelle

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Uudenkaupungin Sukelluskeskus Oy:lle vesilain mukaisen luvan sukelluspuiston rakentamiseen.Sukelluspuisto on tarkoitus rakentaa sijoittamalla yhdeksän laivarunkoa Uudenkaupungin edustan Putsaaren ympäristön merialueelle.

Upotettavien hylkyjen paino on 20 - 200 tonnia ja pituus 15 - 40 metriä. Rungot upotetaan merenpohjaan 10 - 20 metrin syvyyteen. Osa niistä sijoitetaan Natura-alueelle. Laivojen rungot muodostavat merenpohjaan keinotekoisia hylkyjä ja riuttoja. Ne lisäävät pohja-alueen monimuotoisuutta pohjaeläinten kiinnittyessä niihin. Ne tarjoavat suojaa myös muulle eliöstölle. Päätöksen mukaisesti toteutettuna puiston rakentamisella ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suomessa hanke on ensimmäinen, mutta vastaavia puistoja on ulkomailla useita. Sukelluspuiston tarkoituksena on tarjota palveluja ammatti- ja harrastussukeltajille sekä edistää kotimaista sukellusmatkailua. Hylyille sukelletaan veneistä, joten toiminta ei edellytä rantautumista saariin.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan alusten rungoista on ennen niiden mereen sijoittamista poistettava haitallisia aineita sisältävät rakenteet ja pintakäsittelyaineet siten, että niistä ei aiheudu merialueen pilaantumista. Veneiden kiinnityspoijuja ei saa sijoittaa 200 metriä lähemmäksi rantaa. Lisäksi Putsaaren länsipuolelle suunnitelmassa esitetty laivarunko on siirrettävä 200 metriä etelämmäksi merikotkan pesärauhan takia.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 143/2013/2

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Hannu Kokko, puh. 029 501 6408, hannu.kokko(at)avi.fi


Päivitetty