Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Reilua työtä puhelinmyyntialalle

(Aluehallintovirasto, työsuojelu)

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet kohdistavat valvontaa puhelinmyyntialalle ensimmäistä kertaa valtakunnallisessa hankkeessa. Hankkeessa tehdään vuonna 2013 yhteensä 250 tarkastusta, joista on nyt tehty 10 prosenttia. Hankkeen lopullista tuloksista tiedotetaan vuoden 2014 alussa.

Alustavissa tuloksissa noin puolella työpaikoista oli puutteita palkkauksessa, työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisessä ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen tekemisessä. Työterveyshuolto puuttui kokonaan 16 prosentista työpaikkoja ja jos se oli järjestetty, se ei ollut työntekijöiden tiedossa kolmanneksessa työpaikoista. Työsuojeluvaltuutettu puuttui 40 prosentista työpaikkoja.

Työvuoroluetteloissa ja työaikakirjanpidossa oli huomautettavaa viidenneksessä työpaikkoja. Nuorten työaikasäädöksiä oli tarkastusten perusteella noudatettu hyvin. Myös työsuhteen keskeiset ehdot oli pääosin annettu työntekijöille kirjallisesti ja määräaikaisuuden syy oli kirjattu työsopimukseen.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan parantamiseen annettiin velvoitteita 30 prosentille ja psykososiaalisen (henkisen) kuormituksen osalta 16 prosentille työpaikoista.  

Hankkeen lähtökohtana ovat työsuojeluviranomaisen työsuhdepäivystykseen tulevat toistuvat yhteydenotot puhelinmyyntiyritysten työntekijöiltä. Yhteydenotot lisääntyvät kesällä ja alkusyksystä, kun nuoret työntekijät työllistyvät kesätöihin. Yhteydenotot liittyvät erityisesti palkkauksen epäselvyyksiin ja alipalkkaukseen. Lisäksi työsopimuksissa on ollut puutteita ja lainvastaisuuksia. Myös häirintää ja epäasiallista kohtelua on tullut esille. Ongelmat korostuvat työelämätaitoja vähän omaavien nuorten kohdalla. On hyvä kuitenkin muistaa, että alalla on myös työelämän pelisääntöjä noudattavia työnantajia. 

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että puhelinmyyntiyritykset noudattavat työsuojelu-, työaika- ja työsuhdelainsäädännön vähimmäisvaatimuksia ja että yrityksissä on turvallisuuden hallintaan toimivat käytännöt. Tarkastuksilla myös ohjataan työpaikkoja oma-aloitteiseen ja ennakoivaan toimintaan kuormituksen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Reilut pelisäännöt ja hyvät terveys- ja turvallisuuskäytännöt ovat yritysten kilpailukykyä lisäävä tekijä. Kun työntekijästä pidetään hyvää huolta, heijastuu se palvelualalla asiakkaiden saamaan palveluun asti.  

Lisätietoja työsuojelun vastuualueilla antavat:

  • hankekoordinaattori Maija Lintula, Itä-Suomi,puh. 0295 016 982
  • Risto Lehto, Etelä-Suomi, puh. 0295 016 296
  • Pirjo Pihlainen, Lounais-Suomi, puh. 0295 018 171
  • Katariina Nysund, Länsi- ja Sisä-Suomi, puh. 0295 018 704
  • Kaarina Jääskö, Pohjois-Suomi, puh. 0295 017 605 

 

Työsuojelun vastuualueet, www.tyosuojelu.fi
Reilut pelisäännöt työelämään
Pidempiä työuria työsuojelulla
Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi


Päivitetty