Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen johtaja Margit Päätalo: " Mielenterveys-ja päihdeongelmaiset muodostavat moniongelmaisen ryhmän"
(Pohjois-Suomi)

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen johtaja Margit Päätalo muistuttaa, että mielenterveys- ja päihdeongelmaisia ja heidän perheitään koskettavat monet muutkin ongelmat, kuten työttömyys. "Asiakkaina he muodostavat moniongelmaisten ryhmän. Yksilön ongelmat ovat perheiden ja joskus yhteisönkin ongelmia. Alueemme tilanne on kansalaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien kannalta vakava." Päätalo korostaa, että ongelmien ehkäisemiseksi on vahvasti töitä, mutta myös löytää  uusia palvelujen järjestämistapoja.

Päätalo mainitsee mm,  että mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden suhteellinen osuus Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on suuri verrattuna valtakunnalliseen tasoon. Huolestuttavan paljon on alle 30-vuotiaita nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä nuoria ja yhä useammin masennuksen perusteella. Haasteena on Päätalon mukaan myös itsemurhien ehkäiseminen, sillä itsemurhakuolleisuus on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muuta maata korkeampi. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäyntejä muuta myös maata enemmän.  "Erityisesti Kainuussa alkoholijuomien myynti asukasta kohti on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Kainuussa myös alkoholikuolleisuus on  suurempi verrattuna koko maahan.", muistuttaa Päätalo.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen johtaja Margit Päätalo avasi mielenterveys-ja päihdepäivät Oulussa 14.2.


Päivitetty