Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Marjanpoimintakausi alkamassa:
Työnantajalla selvitysvelvollisuus urakkahinnoittelusta

(Aluehallintovirasto, työsuojelu)

Marjoja poimitaan usein urakkatyönä. Urakkatyössä on työn vaativuusryhmän mukainen tuntipalkka taattu. Takuu ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa työntekijä työvauhdistaan johtuen ei ole saavuttanut tuntipalkkaansa, vaikka työolosuhteet ovat olleet normaalit eikä muitakaan työnjärjestelyihin tai urakan hinnoitteluun vaikuttavia haittoja ole esiintynyt. Kun marjoja poimitaan urakkapalkalla, siitä ei makseta sunnuntaityökorvausta.

Työnantajalla on aina selvitysvelvollisuus urakkahinnoittelun oikeellisuudesta. Työnantajan on pidettävä työntekijäkohtaista työaikakirjanpitoa, sillä työnantaja pystyy osoittamaan urakkahinnoittelun oikeellisuuden vain työntekijäkohtaisen työaikakirjanpidon avulla.

 Työskentely- ja majoitusolosuhteiden oltava asialliset

Marjapelloilla työskentelyolosuhteiden pitää olla asianmukaiset. Työntekijöiden saatavilla tulee olla raikasta juomavettä. Mikäli työnantaja järjestää työntekijöilleen majoitusta, tulee majoitustilojen olla asianmukaiset. Työntekijöiden työterveyshuolto pitää olla järjestetty.

 Työsuojeluviranomainen valvoo marjatilojen työoloja koko kesän ajan.

 Marjojen poiminnassa noudatetaan Maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta.

Lisätietoja aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueet:
Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys (vaihde), puh 029 501 6000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: tarkastaja Katariina Nysund, puh 029 501 8704
Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: tarkastaja Kristiina Linna, puh 029 501 8159
Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: tarkastaja Merja Laakkonen, puh 029 501 6978
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: ylitarkastaja Jari Toivonen, puh 029 501 7634

Linkit:
www.tyosuojelu.fi
Marjanpoiminnan työehdot 2013
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus


Päivitetty