Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Lähisuhdeväkivalta ja sovittelu - mahdollisuus muutokseen

(Pohjois-Suomi)

Oulun seudun Setlementti Ry / Pohjois-Suomen sovittelutoimistoon on valmistunut toukokuussa 2013 Liisa-Mari Pikkaraisen tekemä Pro Gradu-tutkielma; Sovittelulla merkitystä? Uhrien antamia merkityksiä lähisuhdeväkivallan sovittelusta, jonka kiinnostuksen kohteena on lähisuhdeväkivalta ja se, millaisia merkityksiä uhrit antavat sovitteluprosessista. Tutkimus nostaa esiin osin vaietun yhteiskunnallisen ongelma-alueen restoratiivisessa oikeuskäsityksessä, minkä tavoitteena on löytää rakentavia keinoja perheen ongelmien ratkaisemiseksi. Aihetta tarkastellaan empowermentin viitekehyksessä. Tutkimukseen osallistui yhdeksän lähisuhdeväkivallan uhria, jotka olivat osallistuneet sovitteluun vuosina 2011 ja 2012.

Tutkimustulosten mukaan vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kautta uhrit kokivat saaneensa luotua sääntöjä parisuhteeseen, tietoisuus lisääntyi, uhrit kokivat subjektisutta ja uhrien kokemuksen mukaan väkivalta-ongelman hoitamiseen sitouduttiin sovittelun seurauksena. Näiden seurauksena uhrit kokivat saaneensa mahdollisuuden muutokseen. Lisäksi turvallisuuden tunne lisääntyi sovittelun seurauksena.

Tutkimustuloksissa ilmeni, että sovittelu oli mahdollisuus muutokseen myös kriittisten vastausten näkökulmasta, koska tietoisuuden lisääntymisen kautta uhrilla oli mahdollisuus muutokseen ja turvallisuuden lisääntymiseen. Sovittelu on voimaannuttavaa uhrille niin myönteisten kuin kielteisten merkitysten viitekehyksessä. Sovittelussa uhri löytää voimavaroja asiassa ja uhrin asiantuntijuus korostuu. Sovittelun surauksena tietoisuus palveluista lisääntyy.

Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Lapin Yliopiston Doria tietokannassa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201305311172

 

Lisätietoja:
Sovitteluohjaaja Liisa-Mari Pikkarainen,
puh. 0400 234 431
liisa-mari.pikkarainen@oulunsetlementti.fi

 


Päivitetty