Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Kuluttajaluottojen lehtimainokset luupin alla

(Lounais-Suomi)


Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkasti Varsinais-Suomen ja Satakunnan huonekalu- ja kodinkoneliikkeiden luottomarkkinointia. Valvonta kesti kolme kuukautta, marraskuusta 2012 tammikuuhun 2013, ja se toteutettiin valvontakampanjana yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa.

Valvonnassa tarkastettiin alueella toimivien huonekaluja ja kodinkoneita luotolla myyvien liikkeiden lehtimainoksia sekä suoramarkkinointiaineistoja.  Luottomarkkinointimainoksia kertyi kyseisenä aikana 185 kappaletta 55 liikkeestä. Huomautuksia jouduttiin antamaan 74 mainoksen osalta 36 liikkeeseen. Osaan jouduttiin lähettämään toinenkin huomautuskirje. Yleisesti ottaen yritykset kuitenkin suhtautuivat kiitettävällä tavalla huomautuksiin oikaista puutteellinen markkinointi.

Aluehallintovirasto puuttui sellaiseen kuluttajaluoton markkinointiin, joka ei vastannut kuluttajasuojalain 7 luvun säännösten vaatimuksia luottojen mainonnassa annettavista tiedoista. Valvontakampanjan tarkoituksena oli myös edistää näiden säännösten tunnettuutta ja sitä kautta velvollisuutta noudattaa niitä.
 

Huonekalujen ja kodinkoneiden kuluttajaluottomainonnassa todettuja puutteita

  • Kuluttajia houkuteltiin tavaroiden ostoon luotolla, tarjoamalla luottosuhteen alussa annettavaa nimelliskorotonta maksuaikaa, joka vaihteli muutamasta kuukaudesta yli kolmeen vuoteen.  Tuotteiden maksu tapahtui tasaerissä, mihin sisältyi kuitenkin tilinhoitopalkkio, joka vaihteli 4 – 6 euroon kuukaudessa. Missään mainoksessa ei kerrottu luoton todellista vuosikorkoa kampanja-ajalta vaan todellinen vuosikorko ilmoitettiin vasta muusta kortin käytöstä tai jatko-osasta.
  •  
  • Mainoksessa hyvin usein korostettiin yksittäistä luottoehtoa esimerkiksi nimelliskorotonta maksuaikaa, mutta yksittäisen luottoehdon liiallinen korostaminen voi heikentää kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista.
  •  
  • Luottomainoksen esimerkkitekstin luettavuudessa oli myös paljon parantamisen varaa. Teksti oli pääsääntöisesti mainoksissa liian pienellä kirjasinkoolla ja epäselvästi esillä.
  •  
  • Luottotyyppiä ei tuotu mainoksissa selkeästi esille. Kuluttaja ei välttämättä ennen luoton ottamista tiennyt mihin oli sitoutumassa eli oliko kysymyksessä kerta- vai jatkuva luotto. Tililuotto-sana oli vielä yleisesti käytössä, eikä jatkuvaa luottoa varsinkaan kampanjan alussa esiintynyt.

Aluehallintovirasto seuraa edelleen kuluttajaluottomainontaa sekä tulee puuttumaan todettuihin puutteisiin.
 

Laki muuttui 1.6. ja kuluttaja-asiamies päivitti luottolinjauksensa yrityksille

Uudet säännökset kuluttajaluotoista tulivat voimaan 1.6.2013. Erityisesti uusi korkokattosäännös on tärkeä: jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 euroa, todellinen vuosikorko saa olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Tämä koskee myös hyödykesidonnaisia luottoja, joihin kuuluu rahannosto-oikeus.

Aluehallintovirasto tulee yhdessä kuluttaja-asiamiehen kanssa seuraamaan uusien säännösten noudattamista loppuvuodesta toteutettavalla valvontakampanjalla.

 

Lisätietoja:

tarkastaja Kaarina Söderström, p. 0295 018 117 

etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi lisätietoa:

  • kuluttajaoikeuden päivitys
  • yrityksille tietoa luotoista
  • kuluttajille tietoa luotoista

Päivitetty