Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kirvesmiehen putoamisesta sakkoa työnjohdolle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 12.2.2014 antamallaan tuomiolla loimaalaisen yrittäjän ja MK-Rakennustekniikka Oy:ssä päätösvaltaa käyttäneen hallituksen jäsenen työturvallisuusrikoksesta 30 päiväsakkoon ja maksamaan nykyisten ansiotulojensa mukaan sakkoa 300 euroa. Käräjäoikeus katsoi lisäksi yrityksen saaneen työmaatarkastusten laiminlyönneistä tapaturmahetkeen mennessä kustannusten säästöä ja taloudellista hyötyä arviolta 350 euroa. Oikeuskäsittelyn aikana selvisi, että kyseinen yritys oli sittemmin työtapaturman jälkeen tehnyt konkurssin, joten oikeus hylkäsi yritykseen kohdistetun yhteisösakkovaatimuksen yrityksen heikon taloudellisen aseman perusteella.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli heinäkuussa 2012 Jämsän Himoksessa sattunut työtapaturma, jossa kirvesmies oli pudonnut rakenteilla olevan loma-asunnon päädyssä olevilta telineiltä kiinnittämättömältä työtasolta alas maahan noin seitsemän metrin korkeudelta. Vaaratilanteeseen nähden työntekijä selvisi suhteellisen vähäisin vammoin, sillä häneltä murtui yksi kylkiluu ja neljä lannerangan nikamaa ja hän joutui olemaan kuukauden verran sairauslomalla. Hänellä ei ollut tapauksen vuoksi rangaistus- tai korvausvaatimuksia työnantajaa kohtaan.

Käräjäoikeus katsoi työsuojeluviranomaisen tavoin, että putoamissuojauksessa ei ollut noudatettu työturvallisuusmääräyksiä kun työmaalla oli työskennelty elementtitelineiltä, joista oli puuttunut osia ja joille rakennusliikkeen työntekijät olivat lisänneet lankkuja työtasoiksi muun muassa ilman kunnollista kiinnitystä ja ilman asianmukaisia kaiteita. Työtapaturma sattui kun työntekijä oli astunut kiinnittämättömän työtason päälle ja pudonnut.  

Yrittäjän selvityksen ja tehtyjen sopimusten mukaan telineiden toimitusvastuu ja niiden kustantaminen kuului tilaajalle, joten yrittäjälle ei nähty koituneen korvattavaa taloudellista hyötyä työturvallisuusmääräysten rikkomisesta telinetyön aikana. Yrittäjä kuitenkin oli putoamissuojauksen riittämättömyydestä tietoisena ottanut työturvallisuusriskin kun työtä puutteellisilla elementtitelineillä oli jatkettu ilman henkilökohtaisia suojavälineitä, vaikkakin tilaajaa oli toistuvasti huomautettu puutteellisista telineistä.       

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 13/3353

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 0295 018 735


Päivitetty