Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Itä-Suomen aluehallintovirastoon toukokuussa 2013 vireille tulleita vesi- ja ympäristöasioita sekä tehtyjä päätöksiä 

(Itä-Suomi)

* Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle on toukokuussa 2013 tullut vireille mm. seuraavat vesi- ja ympäristölupa-asiat:

Vesilupa-asioita:

 • Tutkimuslupa koepumppauksiin Vilkonharjun pohjavesialueelle Pöyryn kylän tilalle Einola (97-418-5-27), Mikkeli, 30.5.2013
 • Tutkimuslupa koepumppauksiin Hartikkalan pohjavesialueelle Hartikkalan kylän tilalle Rantala (491-512-3-6), Mikkeli, 30.5.2013
 • Valokuitukaapelin sijoittaminen vesistöön laivaväylän ali Saimaan Savilahdessa välillä Kenkäveronniemi-Graani, Kuopio, 22.5.2013
 • Purukorvenojan kosteikon rakentaminen Kyyveden Suovunselän itärannalle, Mikkeli, 22.5.2013
 • Paineviemäreiden rakentaminen vesistön ali Kallaveden Virta- ja Toivalansalmessa ja valmistelulupa, Kuopio ja Siilinjärvi, 21.5.2013

Itä-Suomen aluehallintoviraston vireillä olevat vesitalousasiat

Ympäristölupa-asioita:

 • Liimatehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 3, kattovesien johtamista jäähdytysvesiojaan, koskeva muutos, Kitee, 17.5.2013
 • Koetoimintailmoitus, joka koskee väkevien ja laimeiden hajukaasujen polttamista soodakattilassa, Joensuu, 13.5.2013

Itä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevat ympäristölupa-asiat

* Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt toukokuussa 2013 mm. seuraavat vesi- ja ympäristölupapäätökset:

Vesilupapäätöksiä:

 • Graanin rantaraittiin liittyvä vesistön ruoppaus ja täyttö, Mikkeli, 17.5.2013
 • Vesialueen kunnostaminen ruoppaamalla Mikkelin satamalahden, Mikkeli, 17.5.2013

Itä-Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätökset

Ympäristölupapäätöksiä:

 • Tervajoensuon ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Joroinen, 31.5.2013
 • Kohisevansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muutos, joka koskee tuotannon jatkamista 31,5 hehtaarin alueella ja toiminnanaloittamislupa, Sonkajärvi, 31.5.
 • EkoKuopion Likolahden kierrätyskeskuksen ympäristöluvan raukeaminen, Kuopio, 31.5.2013
 • Polyuretaanivaahdon valmistuksessa käytettävän prepolymeerin koeluonteista valmistusta koskeva ilmoitus,  Mikkeli,  24.5.2013
 • Ylämyllyn jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan raukeaminen, Liperi,  23.5.2013
 • Järvi-Suomen Voima Oy:n Ristiinan voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Mikkeli,  22.5.2013
 • Pyrolyysiöljyn polttoa koskeva koetoimintailmoitus, Joensuu, 21.5.2013
 • Sorsakosken kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen, Leppävirta, Pieksämäki,  16.5.2013
 •  Lentopetrolin jakeluaseman ympäristölupa, Siilinjärvi, 15.5.2013
 • Hakosuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Mikkeli, 10.5.2013
 • Puupohjaisten polttoaineiden ja kivihiilen välivarastointi ja käsittely Mikkelin Puuskakankaan varastointialueella,  Mikkeli,  8.5.2013
 • Kontiorannan ampumaratojen ympäristöluvan lupamääräyksen 11 muuttaminen, Kontiolahti, 8.5.2013
 • Lieksan kaupungin Kolin alueen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Lieksa, 3.5.2013

Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätökset

Lisätietoja vireillä olevista vesi- ja ympäristölupa-asioista saa kirjaamon numerosta 029 501 6866.

Lisätietoja saa kunkin päätösasiakirjan viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä. Puhelimitse esittelijän tavoittaa puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6800. 

 


Päivitetty