Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Eläinsuojelutarkastusten määrä nousi vuonna 2013
(Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella tehtiin 891 eläinsuojelutarkastusta vuonna 2013, mikä on 80 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tarkastusmäärän nousu selittyy ennen kaikkea tallien suunnitelmanmukaisten tarkastusten määrän lisääntymisestä Oulussa, mikä johtui valvonnan parantuneista resursseista.

Aluehallintoviraston alueella läänin- ja kunnaneläinlääkärit tekivät 608 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastuskäyntiä tai uusintatarkastuskäyntiä. Säännöllistä valvontaa kunnaneläinlääkärit tekivät 140 ilmoituksenvaraisessa kohteessa. Lisäksi valvottiin tuotantoeläintiloja ns. otantaan perustuvina tarkastuksina sekä luvanvaraista toimintaa, nautojen jaloitteluvaatimuksen noudattamista ja hevoskuljetuksia.  

Epäilyyn perustuvilla tarkastuksilla annettiin eläinten hoitoon tai pitopaikan kunnossapitoon liittyviä määräyksiä 31 %:lla tarkastuskäynneistä. Määräyksiä annettiin mm. sopivan ja kuivan makuualueen järjestämisestä kaikille eläimille, vasikoiden karsinoiden kuivittamisesta ja ryhmäkarsinoiden tilavaatimusten täyttymisestä, lehmien ja hiehojen jaloitteluvaatimuksen toteuttamisesta, koirien koppien korjaamisesta ja riittävän liikkumatilan varmistamisesta. Välittömiin toimenpiteisiin ryhdyttiin 8 %:lla tarkastuskäynneistä. Lisäksi muutamissa tapauksissa aluehallintovirasto tehosti antamiaan määräyksiä uhkasakolla.

Eläinsuojelukäynnillä eläinten pitopaikassa tarkastetaan noudatetaanko eläinten pidossa ja hoidossa eläinsuojelulakia ja -asetuksia. Mikäli tarkastuksella havaitaan laiminlyöntejä, viranomainen antaa määräyksen asioiden korjaamiseksi. Määräajan päätyttyä viranomainen tekee pitopaikassa uusintatarkastuksen. Valvonnassa havaitut laiminlyönnit voivat johtaa tuotantoeläintilojen tukivähennyksiin. Eläinten hyvinvointia vakavasti uhkaavissa tapauksissa viranomainen voi myös ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tällaisessa tilanteessa eläimelle voidaan hankkia hoitoa muualta tai eläin voidaan myydä, toimittaa teuraaksi tai lopettaa. Valvonnassa havaitut vakavat laiminlyönnit voivat johtaa poliisitutkintaan ja syyteharkintaan.

 

Lisätietoja:

  • Läänineläinlääkäri Hanna Lounela, p. 0295 017 579
    Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Päivitetty