Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Yli 600 000 euroa avustusta sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin

Länsi- ja Sisä-Suomi

Palosuojelurahaston erityisavustusta kalustohankkeisiin on myönnetty kaikille viidelle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen pelastuslaitokselle: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitos. Avustusta sai myös kolme sopimuspalokuntaa: Kauhajärven VPK ry, Korkeakosken VPK ry ja Lempäälän VPK ry. Avustuksilla tuetaan kaikkiaan 11 eri kalustohankintaa. Sopimuspalokuntien avustushakemuksia oli yhteensä kolme ja pelastuslaitosten hakemuksia 11.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen toimijat saivat avustusta kalustohankintoihin yhteensä 614 320 euroa.

Palosuojelurahaston kalustohankeavustusta voidaan myöntää pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille.

Avustusta saaneet kalustohankinnat

Pelastuslaitokset

  • Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos: väestöhälytinjärjestelmän uusiminen, raivausauto ja sammutusauto
  • Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos: raivausauto
  • Keski-Suomen pelastuslaitos: nostolavan nostolaitteisto ja säiliösammutusauto
  • Pirkanmaan pelastuslaitos: sammutusauto
  • Pohjanmaan pelastuslaitos: säiliösammutusauto  

Sopimuspalokunnat

  • Kauhajärven VPK ry: miehistöauto
  • Korkeakosken VPK ry: miehistöauto
  • Lempäälän VPK ry: säiliösammutusauto

Aluehallintovirasto koordinoi ja neuvoo

Aluehallintovirasto lähettää Palosuojelurahaston hakuohjeet toimialueensa pelastuslaitoksille. Pelastuslaitos toimittaa hakemusasiakirjat puoltojärjestyksineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto asettaa hakemukset tärkeysjärjestykseen saamiensa perustelujen mukaisesti ja lähettää hakemusasiakirjat edelleen Palosuojelurahastolle. Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien hakemukset käsitellään omina erillisinä ryhminään.

Avustusta voi hakea yleensä kerran vuodessa Palosuojelurahaston ilmoittamana hakuaikana.

Tietoa palosuojelurahastosta löytyy osoitteesta www.palosuojelurahasto.fi

Lisätietoa:
pelastustarkastaja Arto Laine, p. 0295 018 516
arto.j.laine@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty