Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Yhteiskunnan häiriötilanne ei katso maakuntarajoja - Pirkka 17 ja Häme 17 harjoitukset testaavat yhteistoimintakyvyn

Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaan kunnille järjestettävä Pirkka17 valmiusharjoitus järjestetään 7.-9.11.2017 samanaikaisesti Häme 17-valmiusharjoituksen  ja  panssariprikaatin paikallispuolustusharjoituksen kanssa. Samalla taustakuvauksella toteutettavassa harjoituksessa on aiemmista valmiusharjoituksista tuttuja varautumiseen liittyviä peruselementtejä, mutta uutta on kahden aluehallintoviraston harjoitus samaan aikaan tavoitteena nähdä, kuinka häiriötilanteet hoidettaisiin, kun tapahtumat ulottuvat yli maakuntarajojen. Harjoitusten yhtenä tavoitteena onkin tuottaa valmis konsepti työtä jatkavalle pelastusopistolle, jolle maakuntarajat ylittävien harjoitusten tehtävä siirtyy aluehallintouudistuksen myötä.

Valmiusharjoituksen skenaariona on voimakkaasti kiristynyt kansainvälinen tilanne, jossa myös sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus on korostunut. Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen, siihen liittyvät elementit ja erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoitus keskittyy viranomaisten normaalein toimivaltuuksin tapahtuvaan tehtävien hoitamiseen valmiutta kohotettaessa. Harjoituksessa tarkastellaan normaaliolojen vakavaa, pitkäkestoista ja moniulotteista häiriötilannetta, joka haastaa henkisen kriisinkestävyyden.

Harjoituksessa ovat mukana Pirkanmaan kaikki 22 kuntaa sekä alueen viranomaiset. Edellisen kerran harjoitus järjestettiin Pirkanmaalla vuonna 2014.

Trollit haastavat kunnat

Edellisessä valmiusharjoituksessa Kolme vuotta sitten Pirkanmaalla harjoiteltiin varautumista kyberhyökkäyksiä vastaan ja toimintaan tilanteissa, joissa yhteiskunnan haavoittuvuus ja keskinäisriippuvuus joutuu koetukselle. Tänä vuonna harjoituksen vaikeusastetta on nostettu ottamalla mukaan kyberhyökkäysten lisäksi myös informaatiovaikuttaminen. Harjoitus on alkanut jo maaliskuussa, jolloin kunnat ovat saaneet harjoitustehtäviä ja varmistaneet oman toimintansa jatkuvuudenhallintaa.    Harjoituspäivinä marraskuussa kunnille annetaan ratkaistavaksi haastava tilanne, jossa väärää tietoa on liikkeellä ja kansalaisille pitäisi saada välitettyä oikea tieto. Mukana harjoituksessa on myös tiedotusvälineitä, koska informaatiovaikuttamisessa oleellista on, että median ja tilannetta hoitavien kuntien ja viranomaisten keskinäinen tiedonkulku toimii. Harjoituksessa väärän tiedon levittäjinä toimivat osana opintojaan Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelijat.

Vielä ennen harjoitusta järjestetään harjoittelijoille yhteinen tilanneseminaari Tampereella 5.9.2017, jolloin kunnat saavat yhden harjoitukseen virittävän tehtävän lisää.

Lisätietoja: johtaja Tarja Wiikinkoski, 0295 018 800 , etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet