Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Yhteiskunnan häiriötilanne ei katso maakuntarajoja, HÄME17 ja PIRKKA17 harjoitukset testaavat yhteistoimintakyvyn

Etelä-Suomi

HÄME17 valmiusharjoitus järjestetään 7.-9.11.2017. Harjoitusalueena ovat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueet. Harjoitukseen osallistuvat kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksien, elinkeinoelämän, alueen muiden paikallisten ja alueellisten viranomaisten edustajia sekä harjoitukseen erikseen kutsuttuja tahoja.

HÄME17- ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä PIRKKA17 valmiusharjoitus toteutetaan samanaikaisesti ja yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa.

Samalla taustakuvauksella toteutettavassa harjoituksessa on aiemmista valmiusharjoituksista tuttuja varautumiseen liittyviä peruselementtejä, mutta uutta on kahden aluehallintoviraston harjoitus samaan aikaan- Tavoitteena on nähdä, kuinka häiriötilanteet hoidettaisiin, kun tapahtumat ulottuvat yli maakuntarajojen. Harjoitusten yhtenä tavoitteena onkin tuottaa valmis konsepti työtä jatkavalle pelastusopistolle, jolle maakuntarajat ylittävien harjoitusten tehtävä siirtyy aluehallintouudistuksen myötä.

Valmiusharjoituksen skenaariona on voimakkaasti kiristynyt kansainvälinen tilanne, jossa myös sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus on korostunut. Teemana harjoituksessa on hybridivaikuttaminen, siihen liittyvät elementit ja erityisesti informaatiovaikuttaminen. Harjoitus keskittyy viranomaisten normaalein toimivaltuuksin tapahtuvaan tehtävien hoitamiseen valmiutta kohotettaessa. Harjoituksessa tarkastellaan normaaliolojen vakavaa, pitkäkestoista ja moniulotteista häiriötilannetta, joka haastaa henkisen kriisinkestävyyden.

Hämeestä harjoitukseen osallistuu 20 kuntaa; 11 kuntaa Kanta-Hämeestä sekä 9 kuntaa Päijät-Hämeestä. Pirkanmaalla on mukana 22 kuntaa. Valmiusharjoitusten järjestäminen on osa aluehallintovirastojen tehtäviin kuuluvaa varautumistoimintaa ja niitä järjestetään säännöllisesti eri puolilla valtakuntaa. HÄME17 valmiusharjoituksen järjestää Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Valmiusharjoituksen johtaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen tukenaan pelastus- ja varautuminen vastuualueen johtaja Kimmo Kohvakka.

Trollit haastavat kunnat

Tänä vuonna harjoituksen vaikeusastetta on nostettu ottamalla mukaan kyberhyökkäysten lisäksi myös informaatiovaikuttaminen. Harjoitus on alkanut jo maaliskuussa, jolloin kunnat ovat saaneet harjoitustehtäviä ja varmistaneet oman toimintansa jatkuvuudenhallintaa.  Harjoituspäivinä marraskuussa kunnille annetaan ratkaistavaksi haastava tilanne, jossa väärää tietoa on liikkeellä ja kansalaisille pitäisi saada välitettyä oikea tieto. Mukana harjoituksessa on myös tiedotusvälineitä, koska informaatiovaikuttamisessa oleellista on, että median ja tilannetta hoitavien kuntien ja viranomaisten keskinäinen tiedonkulku toimii. Harjoituksessa väärän tiedon levittäjinä toimivat osana opintojaan Tampereen yliopiston tiedotusopin opiskelijat.

Harjoituksen tilanneseminaarit Lahdessa ja Hämeenlinnassa

Tilanneseminaareissa, Lahdessa 5.9. ja Hämeenlinnassa 6.9.2017, joihin on kutsuttu harjoituksiin osallistuvia tahoja, käsitellään harjoituksen toteuttamista sekä esitellään harjoituksen taustakuvaus ja ennakkotehtävän tuloksia. Lisäksi seminaarissa luennoi everstiluutnantti Jyri Raitasalo Puolustusministeriöstä otsikolla "Hybridivaikuttaminen osana muuttuvaa sodankuvaa".

Lisätietoja


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet