› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Vuodenvaihteen muutoksia aluehallintovirastoissa

Itä-Suomi

Aluehallintovirastojen tehtävissä ja organisaatiossa tapahtuu vuodenvaihteessa muutoksia.

Aiemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidetut kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät ja oppilaitosrakentamistehtävät sekä niitä hoitanut henkilöstö siirtyvät 1.1.2014 lukien aluehallintovirastoihin. Jokaiseen aluehallintovirastoon perustetaan uusi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, jolla hoidetaan ELY-keskuksista siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tehtävät sekä aluehallintovirastoissa jo nykyisin hoidettavat opetus- ja muun sivistystoimen sekä lasten päivähoitotoimen tehtävät.

Samanaikaisesti aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueet lakkaavat. Poliisin tehtävien uudelleenjärjestely on osa poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmannen vaiheen toteutusta. Aluehallintovirastoille kuuluvat alueellisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävät sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämistehtävät aluehallintovirasto hoitaa vastaisuudessa yhteistyössä paikallisten poliisilaitosten kanssa.

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain mukaisten aukioloaikojen poikkeuslupien käsittely keskitetään valtakunnallisesti Lapin aluehallintovirastoon.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa tapahtuvat muutokset

Lisätietoja
ylijohtaja Elli Aaltonen, p. 029 501 6868
johtaja Sirkka Jakonen, p. 029 501 6900
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintoviraston uuteen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueeseen tulee sijoittumaan yhteensä 11 htv (henkilötyövuosi), joista ennestään virastossa on 4 htv. Ely-keskuksista siirtyy Itä-Suomen aluehallintovirastoon 7 htv. Lisäksi vastuualuella hoidetaan valtakunnallisesti hautaustoimeen liittyviä tehtäviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää vastuualueen johtajan vuoden 2014 alkupuolella. Väliaikaisesti opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtajana toimii Matti Ruuska.

Itä-Suomessa 1.1.2014 alkaen postiosoite aluehallintovirastossa hoidettaviin kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviin ja oppilaitosrakentamistehtäviin liittyen on

Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50
50101 MIKKELI

kirjaamo.ita@avi.fi

vaihde p. 029 501 6800

1.1.2014 alkaen Itä-Suomen aluehallintovirastossa on viisi vastuualuetta:

  • työsuojelu
  • peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
  • pelastustoimi ja varautuminen
  • opetus- ja kulttuuritoimi
  • ympäristöluvat

Vastuualueiden lisäksi virastossa on yksi virastokohtainen ja kaksi valtakunnallista vastuuyksikköä.

Toimialueena ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Virastossa työskentelee noin 200 henkilöä. Päätoimipaikka on Mikkelissä ja toimipaikat Joensuussa sekä Kuopiossa.


Päivitetty

Oikopolut