Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Tilanteen jatkuva seuranta ja arviointi on hallitussa rajoitusten purkamisessa tärkeää - Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.5.2020 etäyhteyksin Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvistin johdolla päivittämään koronavirustilanteen alueellista tilannekuvaa.

Koulut ovat avautumassa, totesi ylijohtaja Merja Ekqvist avatessaan valmiustoimikunnan kokouksen. Aluehallintovirastot ovat tehneet tartuntatautilain mukaiset päätökset siitä, että varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen käytettävät tilat otetaan käyttöön 14.5.2020 alkaen. Vastaavat päätökset on tehty koskien myös lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen tiloja. Näiden osalta koulutuksen järjestäjät päättävät kuitenkin itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään. Päätökset löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta

Kesän tapahtumia koskeva keskustelu on ollut vilkasta, totesi Ekqvist. Kesän tapahtumakirjo on laaja ja kesäkuun alussa voimaan astuvat päätökset valmistellaan huolellisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tulee antamaan toimintaohjeita päätösten mukaista toimintaa tukemaan. Ohjeet ammattilaisille sekä kansalaisille löytyvät kootusti THL:n verkkosivuilta.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi valmiustoimikunnalle Exit-strategiatyöryhmän näkemyksistä. Torjuntastrategiassa on nyt siirrytty hybridistrategiaan eli tautitapaukset testataan matalalla kynnyksellä, tartuntaketjut jäljitetään, karanteenitoimilla estetään uudet tartunnat ja hoitokapasiteetin riittävyydestä huolehditaan.

Epidemialla on sekä nopeita että pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia, jotka kohdentuvat erityisesti palvelualoille, mutta pidemmällä aikavälillä myös teollisuuteen. Myös sosiaaliset ja hyvinvointivaikutukset voivat olla moninaiset ja osa osin vielä ennakoimattomiakin.

- On kuitenkin hyvä huomata, että valitettavien vahingollisten ilmiöiden lisäksi tilanteessa on syntynyt myös hyviä ja innostavia ratkaisuja, totesi Ekqvist.

Vaikka rajoituksia hallitusti nyt puretaan, tilanne ei ole vielä ohi. Tilanteen jatkuva seuranta ja arviointi on hallitussa rajoitusten purkamisessa tärkeää. Kun epidemiatilanne on hallinnassa, voidaan jatkaa tehtyjen muutosten mukaisesti. Jos arvio ennakoi taudin selkää leviämistä, niin rajoituksia palautetaan tai tehdään uusia rajoituksia.

- Hallittu vahvempien rajoitusten purkaminen kevyemmillä rajoituksilla kuvaa hyvin prosessia nyt, totesi Merja Ekqvist. Varautuminen on tärkeää ja sitä tulee tehdä kaikilla tasoilla. Laaja yhteistyö varautumisessa onkin Suomen vahvuus. On hyvä muistaa, että taudista opitaan koko ajan lisää ja on tärkeää seurata sekä noudattaa ajankohtaisia ohjeita muuttuvassa tautitilanteessa, päätti ylijohtaja Merja Ekqvist kokouksen.

Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 20.5.2020.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seurata ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla. Valmiustoimikunta toimii viranomaisten välisenä tiedonvaihtofoorumina valmiussuunnittelun tukemisessa ja toimivaltaisten viranomaisten johtaessa tilanteita toimialueillaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Viikoittain kokoontuvassa alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Lisätietoja

pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
ylijohtaja Merja Ekqvist, p. 0295 016 271
etunimi.sukunimi@avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty