› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Tammikuussa tehtyjä vesi- ja ympäristölupapäätöksiä

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt tammikuussa 2013 mm. seuraavat ympäristölupa- ja vesitalouspäätökset:

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1. - 31.1.


Uusimaa

Päätöksen diaarinumero ESAVI/26/04.08/2011, Lemminkäinen Infra Oy:n hakemus, joka koskee Sammonmäen asfalttiaseman toiminnan muuttamista sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Tuusula                     
ESAVI/725/04.08/2010, Kapea-aron tilalla RN:o 18:22 sijaitsevan navetan ympäristöluvan tarkistaminen, Pukkila   
        


Kanta-Häme


ESAVI/326/04.08/2011, Palloilusäätiön Eerikkilän urheiluopiston jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-hakemus. Ympäristönsuojelulain 55 §:n mukainen olemassa olevan toiminnan lupamääräysten tarkistaminen, Tammela              
ESAVI/84/04.08/2012, Hakemus, joka koskee kiinteistöllä Nummela RN:o 7:5 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Hausjärvi                                                             
    
                 

Päijät-Häme

ESAVI/158/04.08/2012, Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen toiminnan muuttamista, Lahti
 

Kymenlaakso

ESAVI/72/04.08/2012, Vapo Oy:n Lakiasuon turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Kouvola  
ESAVI/160/04.08/2012, Vopak Chemicals Logistics Finland Oy:n hakemus, joka koskee Mussalon syvä-satama-alueella sijaitsevan kemikaalivaraston toiminnan muuttamista sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Kotka                                                        


Varsinais-Suomi

ESAVI/501/04.08/2010, ESAVI/275/04.08/2011, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n hakemus Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamiseksi sekä hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Raisio                     
ESAVI/35/04.08/2012, Oy Harkka-Yhtiöt Ab:n hakemus, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja esikäsittelyä, Raisio
ESAVI/83/04.08/2011, Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo
ESAVI/18/04.08/2012, Finnfoam Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön lämmöneristyslevytuotantotoiminnan muuttamista, Salo
ESAVI/48/04.08/2012, Vakka-Suomen Voima Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön energiantuotantolaitoksen toimintaa, Uusikaupunki 
ESAVI/273/04.08/2012, Laitila Coating Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kuparisten virtakiskojen pinnoittamista elektrolyyttisesti hopealla, Laitila                


Satakunta

ESAVI/52/04.08/2011, Rauman Voima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamista koskeva hakemus, Rauma
ESAVI/27/04.08/2011, JVP-Eura Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön yhdyskunta- ja teollisuusjäteveden-puhdistamon toiminnan muuttamista ja lupamääräysten tarkistamista, Eura
ESAVI/17/04.08/2012, Satapossu Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön eläinsuojan toiminnan laajentamista, Huittinen                                                                     

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston  ympäristölupapäätöksistä.  


Vesilain mukaiset lupa-asiat 1. - 31.1.

Uusimaa

ESAVI/150/04.09/2012, Bostads Ab Smedjan Asunto Oy:n hakemus maalämpökaivojen rakentamisesta kiinteistölle I-luokan pohjavesialueella, Hanko 


Kanta-Häme

ESAVI/145/04.09/2012, Elenia Verkko Oy:n hakemus sähkökaapelin asentamiseksi Vanajaveden alitse sekä valmistelulupa hanketta varten, Hämeenlinna                     
                                                                

Kymenlaakso

ESAVI/119/04.09/2012, Haminan kaupungin hakemus viemäriputken siirtämisestä Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Hamina                                                                                       


Varsinais-Suomi

ESAVI/130/04.09/2012, Kuusiston Telakka Oy:n hakemus laitureiden rakentamiseksi Kuusiston telakan edustalle, Kaarina                     
ESAVI/111/04.09/2012, Asunto Oy Vehmaan Rautilakeskuksen rannan kunnostaminen ja vesialueen ruoppaaminen, Vehmaa                     
ESAVI/148/04.09/2012, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infra-struktuuri -vastuualueen hakemus rakennustyön aloittamisen ja loppuunsaattamisen määräaikojen pidentämisestä Myllymäen yhdystien Humikkalan-Alhon pohjavesialueella, Masku                  

Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupapäätöksistä.


Lisätietoja saa kunkin päätösasiakirjan (PDF) viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä. Esittelijän tavoittaa puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6000.

Sähköpostitse lisätietoja voi tiedustella asian esittelijältä: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
tai osoitteesta
ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 
 


Päivitetty

Oikopolut