Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämistä koskevien sopimusten irtisanominen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on irtisanonut alueellaan talous- ja velkaneuvontapalveluja järjestävien tahojen kanssa tekemänsä sopimukset päättymään 31.12.2018. Irtisanomisen perusteena on talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muutos, jonka myötä talous- ja velkaneuvontapalvelut siirtyvät oikeusaputoimistojen järjestettäviksi ensi vuoden alusta. Sopimus on perustunut talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) §:iin 3 ja 5.

Talous- ja velkaneuvonnan palveluja ovat tarjonneet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä sekä Raahen, Oulun ja Ylivieskan kaupungit.
 

Lisätietoja  
johtaja Hanna Toiviainen, p. 0295 017 500
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI

                                                                


Päivitetty