Kiireettömään hoitoon pääsyssä ongelmia Tampereella

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Tampereen kaupungille määräyksen siitä, että potilaan tulee saada arkipäivisin välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Tarvittavat toimenpiteet on suoritettava 28.2.2019 mennessä. Samassa päätöksessään aluehallintovirasto on antanut huomautuksen Tampereen kaupungille vastaisen varalle siitä, että potilaan tulee päästä hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista ja että terveyskeskuksen tulee ilmoittaa potilaalle hoitoon pääsyn ajankohta. Tampereen kaupungin tulee antaa aluehallintovirastolle 15.3.2019 mennessä ajantasaiset tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn tilanteesta.

Kiireetön hoitoon pääsy ei tällä hetkellä toteudu Tampereen kaupungissa hoitotakuusäännösten mukaisesti. Aluehallintovirasto on 19.10.2017 kiinnittänyt Tampereen kaupungin huomiota siihen, että potilaan tulee saada perusterveydenhuollossa välittömästi yhteys terveyskeskukseen. Ongelma on edelleen jatkunut. Terveyskeskukseen on vaikea saada puhelimitse yhteyttä, eikä potilaalle ole pystytty ilmoittamaan hoitoon pääsyn tarkkaa ajankohtaa. Mikäli kiireettömiä aikoja ei ole ollut saatavilla, on potilaita pyydetty ottamaan yhteyttä uudelleen. Potilaslain mukaan terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aika potilaalle, ilman että potilas joutuu sitä tiedustelemaan useampaan kertaan tervyskeskuksesta. Syyskuussa 2018 oli 729 potilasta jonottanut yli kuusi kuukautta hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä.  

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteelisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Potilaslain mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi.

Kiireettömään hoitoon pääsyä on valvottu suunnitelmallisesti vuodesta 2007 lähtien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että väestö saa tarpeenmukaisen hoidon viimeistään säännösten edellyttämissä enimmäisajoissa.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 4 §


Lisätietoja:
ylitarkastaja Maarit Penttilä p. 0295 018 567
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty