› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sakkoja toimitusjohtajalle työsyrjinnästä sukupuolisen suuntautumisen perusteella

Helsingin hovioikeus tuomitsi 28.1.2013 antamassaan tuomiossa Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan 15 päiväsakon rangaistukseen työsyrjinnästä.

Hovioikeus katsoi, että toimitusjohtaja on 29.9.2008 palvelussuhteen aikana ilman painavaa hyväksyttävää syytä asettanut päätoimittajaksi palkatun asianomistajan epäedullisempaan asemaan tämän sukupuolisen suuntautumisen takia. Toimitusjohtaja on tuolloin tosiasiassa purkanut johtajasopimuksen saatuaan tietää, ettei asianomistaja ollut kertonut rehellisesti seksuaaliseen suuntautumiseensa liittyvistä seikoista, vaikka työnantajalla ei ole tällaisiin tietoihin oikeutta, ja tällä tavoin välillisesti syrjinyt asianomistajaa.

Rangaistuksen osalta oikeus totesi, että 15 päiväsakkoa on oikeudenmukainen seuraamus syyksi luetusta työsyrjinnästä ottaen huomioon sen, että asianomistaja on kertonut työhaastattelussa tosiasioita vastaamattomasti puolisonsa poliittisesta aktiivisuudesta ja julkistanut nimitysuutisensa sopimuksen vastaisesti ennenaikaisesti. Menettely on ollut omiaan aiheuttamaan toimitusjohtajalle epäluottamusta asianomistajaan ja ollut osasyynä siihen, että asianomistajan työsuhde on käytännössä 29.9.2008 päätetty lopettaa.

Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden perusteluihin perhesuhdeperusteen osalta. Käräjäoikeus totesi, että peruste tarkoittaa sitä, että kiinnitetään syrjivästi huomiota siihen, onko työntekijä naimisissa, avoliitossa vai yksin, ja onko työntekijällä lapsia tai muita elätettäviä. Työntekijän puolison poliittiseen toimintaan liittyvät kysymykset eivät lähtökohtaisesti tule arvioitavaksi tämän syrjintäkriteerin yhteydessä.

Lisätiedot:
Lakimies Tanja Välke, puh. 02950 16000 (vaihde)
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut