Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Ruotsinkielisen perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen savutettavuus ovat pysyneet lähes ennallaan

Etelä- ja Lounais-Suomessa esiopetuksen järjestäminen päiväkodin yhteydessä on tavallisempaa kuin muualla maassa

Esikouluiässä olevien lasten määrä vähenee Suomessa mutta samanaikaisesti ruotsinkielisten esikouluiässä olevien lasten määrä on nousussa. Kuusivuotiaista suurin osa osallistuu esiopetukseen, osuus on lähes 100 prosenttia. Päivähoidon yhteydessä annettavan esiopetuksen määrä on noussut hieman verrattuna koulujen yhteydessä järjestettävään esiopetukseen. Näin vaikka esiopetus on perusopetuslain alaista toimintaa (628/1998).

Perusopetuksen saavutettavuus on hieman parantunut

Ruotsinkielisen perusopetuksen alueellinen saavutettavuus parani hieman vuosina 2013–15 Manner-Suomessa. Niiden 7–12-vuotiaiden lasten osuus, jotka asuivat 5 kilometrin säteellä lähimmästä koulusta, lisääntyi 0,9 prosenttiyksikköä ollen tällä hetkellä 87,9 prosenttia. Melkein yhdeksän kymmenestä siis asui viiden kilometrin säteellä lähimmästä perusopetusta antavasta koulusta. 13–15-vuotiaista nuorista 56 prosenttia asui viiden kilometrin säteellä lähimmästä koulusta lisäyksen ollessa 0,5 prosenttiyksikköä. Alueita ja maakuntia verrattaessa on tilanne Etelä-Suomessa kokonaisuudessaan parantunut, sama koskee Pohjanmaata. Mitään merkittävää lisäystä koulujen sulkemisessa ei ole tapahtunut, vaikka joitakin yksikköjä on yhdistetty hallinnollisesti.

Saavutettavuus toisen asteen koulutukseen muuttumaton

Ruotsinkielisen koulutuksen saavutettavuus toisen asteen koulutukseen oli pysynyt samana aikaisempiin vuosiin verrattuna. 16-vuotiaista 96 prosenttia asui alle 30 kilometriä lukiosta ja 84 prosenttia oppilaitoksesta, jossa järjestettiin ammattiopetusta vähintään kolmella eri opetusalalla. Vähentyneet taloudelliset resurssit eivät vielä ole vaikuttaneet koulutuksen saavutettavuuteen, koulutuksen järjestäjät leikkaavat sen sijaan muissa kuluissa kuin suorissa opetuskustannuksissa.

Manner-Suomen ruotsinkielisistä nuorista peruskoulun päättäneitä oli 3 319. Heistä 91 prosenttia vastaanotti toisen asteen opintopaikan heti samana vuonna. Lukiokoulutus oli edelleen suosittu, 63 prosenttia aloitti lukio-opinnot kun taas 37 prosenttia aloitti ammattiopinnot. Tytöt valitsivat mieluiten lukio-opinnot ja pojat ammattiopinnot. Täten sukupuolisidonnaiset erot eivät ole tasaantuneet. Jakautuminen eri koulutusmuotojen välillä oli sama kun vuonna 2013.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2015 -raportti löytyy ainoastaan sähköisenä osoitteesta: www.patio.fi.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi tehtävällä peruspalvelujen arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset ovat valmistuneet.   Alueellisista tuloksista tiedotetaan viikolla 23. Lisää tietoa peruspalvelujen arvioinnista aluehallintovirastojen nettisivuilta www.avi.fi – palvelut – peruspalvelujen arviointi.

Lisätietoja:
sivistystoimen ylitarkastaja Malin Eriksson, p. 0295 018 618
sivistystoimen ylitarkastaja Carola Bryggman, p. 0295 018 612
sivistystoimen ylitarkastaja Ann-Sofi Loo, p. 0295 018 810
etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet