Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt toimialueensa kunnille ja kuntayhtymille kyselyn koskien nk. rajoituslain täytäntöönpanoa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.3.2018 lähettänyt toimialueensa kunnille ja kuntayhtymille Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta kyselyn,  jonka avulla selvitetään nk. rajoituslain toteutumista alueella. Vastaukset kyselyyn on pyydetty maalikuun loppuun mennessä.

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettu laki edellyttää irtisanomisehtoa kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin ja laajoihin sopimuksiin sote-palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Määräaikainen laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) tuli voimaan 1.7.2016.

Rajoituslain voimassaoloa on jatkettu 1.1.2018 lukien vuoden 2019 loppuun saakka. Lain tarkoituksena on turvata hallituksen päättämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvien maakuntien toimintamahdollisuudet järjestää yhdenvertaiset palvelut mahdollisimman kustannusvaikuttavasti koko alueellaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto informoi jo syksyllä 2017 alueensa kuntia ja kuntayhtymiä rajoituslain voimassaolon jatkumisesta.

Kunnille ja kuntayhtymille lähetetty kysely koskee yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyjä, suunnittelemia tai valmistelemia Sosiaali- ja terveydenhuollon laajamittaisia ulkoistamisia sekä rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevia sopimuksia tai rakennuksiin kohdistuvia investointeja Sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Aluehallintovirasto antaa Sosiaali- ja terveysministeriölle kunnilta ja kuntayhtymiltä saatavaan selvitykseen perustuvan alueellisen tilannekuvan huhtikuun loppuun mennessä.

Pohjois-Suomen AVIn kirje syksy 2017 (pdf 116 KB)

Lisätiedot:

  • Johtaja Hanna Toiviainen,
    hanna.toiviainen(at)avi.fi tai puh. 0295 209 619.
  • Yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen,
    pirjo.makelainen(at)avi.fi  tai puh 0295 017 581

Päivitetty