Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta rohkaisee maskien käyttöön

(Pohjois-Suomi)

 

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 16. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 6.10.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla tautitilanne on kiihtymään päin ja etenkin Oulun seudulla positiivisten testitulosten määrä on noussut. Nyt on syytä rohkaista kaikkia noudattamaan sairaanhoitopiirien ja kuntien suosituksia maskien käytöstä.

Ylijohtaja Terttu Savolainen totesi avauspuheenvuorossaan, että tautitilanne on muuttunut merkittävästi viime viikkoina. Virusta on levinnyt myös kuntiin, joissa sitä ei aiemmin ole ollut. Yllättäviin tautiryppäisiin on valmistauduttava, ylijohtaja linjasi. Sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on onnistuttu jäljittämään tartuntaketjut hyvin ja testauskapasiteetti on hyvällä tasolla. Kainuussa käytetään myös koronaviruksen pikatestausta. Pikatestaus soveltuu erityisesti harva-asutusalueille, joissa näytteiden kuljetusmatkat vievät aikaa ja testitulokset viipyvät.

Alueelliset koordinaatioryhmät ovat järjestäytyneet

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun alueelliset koordinaatioryhmät ovat järjestäytyneet Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiirien koordinoimissa kokoonpanoissa on ELY-keskuksien, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ja aluehallintoviraston edustajat. Kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä ylläpidetään alueen tilannekuvaa ja arvioidaan epidemiatilannetta useiden kriteerien pohjalta. Erityisen tärkeää on tiivis keskusteluyhteys ja yhteistyö eri viranomaisten välillä.

Koordinaatioryhmän arviointi on pohjana aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirien ja kuntien tekemille koronaviruksen torjuntatoimille.    

Tartuntatautilain muutosesityksellä lisää torjuntatyökaluja alueille

Valmiustoimikunta kuuli peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualuejohtaja Maria Siurua katsauksen tartuntatautilain muutosesityksestä. Väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen tavoitteena on estää koronatartuntojen leviäminen alueellisesti. Muutos mahdollistaa alueellisia ja paikallisia toimia, joilla voidaan muun muassa rajoittaa asiakkaille tarkoitettujen tilojen käyttöä ja henkilöliikennettä.  Muutoksen tarkoitus on antaa alueille sellaiset mahdollisuudet rajoitustoimiin, ettei koko maata kattavaa valmiuslakia tarvitse ottaa käyttöön.

Noudata suosituksia, käytä arkailematta maskia ­­– epidemia kiihtymisen kynnyksellä

Valmiustoimikunta oli huolestunut siitä, että kansallinen kasvomaskisuositus ei näy vielä riittävästi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Valmiustoimikunnassa todettiin, että maskien käytön lisääntymiseen on hyvä varautua. Koronaepidemiassa on kolme eri tasoa: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Maskisuositus on jaettu näiden vaiheiden mukaan. Olemme nyt lähellä koronaepidemian kiihtymisvaihetta. Noudattamalla suosituksia voimme hidastaa epidemian etenemistä ja välttyä siltä, että joudumme epidemian leviämisvaiheeseen ja kovempiin rajoitustoimenpiteisiin. Valmiustoimikunta suosittelee seuraamaan sairaanhoitopiirien ja kuntien tiedotteita, jotta tiedät mitä suosituksia tulee noudattaa.

Selkeä viestintä luo turvallisuutta ja takaa ohjeiden vaikuttavuuden

Yhdenmukainen, selkeä ja oikea-aikainen viestintä on koronakriisin informaatiotulvassa tärkeää. Eri viranomaiset tekevät yhteistyötä, jotta tärkeät viestit tavoittavat alueemme asukkaat. "Aluehallintoviraston, kuntien ja sairaanhoitopiirien yhteistyö tässä asiassa on ensiarvoisen tärkeää, etenkin nyt kun painopiste on entistä enemmän alueellisissa päätöksissä" painotti ylijohtaja.

Jatkossa viestinnän yhteensovittamista tullaan tekemään tiiviimmin myös kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on rakentamassa yhdessä kuntien ja THL:n kanssa kansalaisille tarkoitettua koronainfo-sivua, josta löytyy kaikki oleellinen tieto alueen koronatilanteesta.

Kokouksen lopuksi ylijohtaja linjasi, että tilanne on syytä ottaa vakavasti. Kansalaisissa on havaittavissa väsymystä suositusten noudattamisessa. "Nyt tavallisten kansalaisten tärkeys koronanvastaisessa taistelussa korostuu" totesi ylijohtaja.

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 20.10.2020 klo 10.00.

 

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

 

Linkki UKK-vastauksiin:

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

 


Päivitetty