Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Oulun kaupunki on ryhtynyt oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin lastensuojelun palvelujen järjestämisessä

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut ratkaisun Oulun kaupungin lastensuojelun järjestämistä koskevassa asiassa.

Aluehallintovirasto on saanut Oulun kaupungilta selvityksen, jonka perusteella voidaan katsoa, että Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on ryhtynyt asianmukaisiin ja oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin lastensuojelun palvelujen sisällön, toteutumisen ja laadun turvaamiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Selvitys Oulun kaupungilta

Oulun kaupunki kertoo laatineensa toimenpideohjelman, jonka avulla pyritään parantamaan lastensuojelun palvelujen laatua sekä parantamaan sosiaalityöntekijöiden saatavuutta ja pysyvyyttä. Toimenpideohjelman mukaan lastensuojeluun perustetaan erillinen palvelutarpeen arvioinnin yksikkö, johon perustetaan neljä sosiaalityöntekijän virkaa, kaksi sosionomin virkaa ja kaksi sairaanhoitajan virkaa. Sijaishuollon tukiyksikköön lisätään yhden ohjaajan työpanos. Lisäksi toimenpideohjelmassa on muita sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin ja työn kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Aluehallintovirasto on kuitenkin kehottanut Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja huolehtimaan siitä, että lainsäädännön asettamat velvoitteet toteutuvat lastensuojelupalveluissa. Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kaupunki seuraa ja valvoo omavalvonnan keinoin lastensuojelupalvelujen toteutumista, laatua ja henkilöstöresurssien riittävyyttä.

Joulukuussa 2017 aluehallintovirasto kiinnitti vakavaa huomiota Oulun kaupungin sosiaalihuollon palvelujen järjestämiseen, sillä lastensuojelun sosiaalityön henkilöstön riittävyydessä oli ongelmia. Aluehallintovirasto päätti jatkaa lastensuojelun palvelujen järjestämisen ja henkilöstön riittävyyden valvontaa.

Asian käsittely aluehallintovirastossa on nyt päättynyt, mutta virasto seuraa Oulun kaupungin lastensuojelun toimenpideohjelman toteutumista ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Lisätietoja:

Merja Isoaho
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Pohjois-Suomen AVI
p. 0295 017 537

etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirastolla ja Valviralla on yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma, jota voit seurata Twitterissä aihetunnisteella #sotevalo18.


Päivitetty