Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Nuorten työpajoille tukea koronavirustilanteeseen

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset koronavirukseen liittyvistä erityisavustuksista nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tavoitteena on lievittää koronavirustilanteen aiheuttamia seurauksia nuorten työpajatoimintaan.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet noin 1,2 miljoonaa euroa koronavirustilanteeseen liittyvää avustusta 58:lle nuorten työpajatoimintaa järjestävälle taholle. Avustusta on voinut hakea koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään maalis-toukokuussa 2020.

Aluehallintovirastot ovat suositelleet, että nuorten työpajatoimintaa jatkettaisiin poikkeustilasta huolimatta. Osassa työpajoista toimintoja jouduttiin kuitenkin keskeyttämään epidemiarajoitusten vuoksi. Pääosin nuorten työpajat ovat onnistuneet järjestämään toimintaa verkossa poikkeusoloista huolimatta. Työpajoilla on ollut käytössä erilaisia etävalmennuksen muotoja, ja työpajat ovat olleet läsnä sosiaalisen median palveluissa.

Yksi avustusta saanut nuorten työpaja on Jyränkölän Setlementti ry Heinolassa. Työpaja siirtyi etävalmennukseen heti 17.3.2020 alkaen. Kuten usealla muullakin työpajalla, myös Jyränkölässä kuntouttava työtoiminta jouduttiin keskeyttämään valtioneuvoston antamien linjausten jälkeen. Poikkeustilaan reagoitiin työpajalla nopeasti, ja nuoret on pidetty koko koronavirustilanteen ajan mukana verkkovalmennuksessa.

"Kun muut rupes hamstraamaan vessapaperia, niin me ruvettiin hamstraamaan aikatauluja." koulutussuunnittelija Mikko Kallio kertoo.

Etävalmennuksesta tuli sujuva käytäntö nopeasti, ja nuorille luotiin selkeä viikkorytmi. Peruuntuneiden tuotantojen ja tilaustöiden tilalle löydettiin uusia kampanjoita, verkossa toteutettavia työpajoja ja koulutuksia. Työpajalle palkattiin myös lisää henkilökuntaa, jotta nuorten tukeminen ja valmentaminen pystyttiin toteuttamaan laadukkaasti.

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen teettämän kyselyn (Kinnunen 2020) mukaan valtaosa valmentautujista (83 %) pitää työpajojen poikkeustilan aikaisia käytänteitä onnistuneina. Nuoret myös kiittävät työpajoja joustavuudesta: "Kiitos kun toimintaa pidetään poikkeusoloista huolimatta. On tullut sellainen olo, että meitä nuoria oikeasti kuunnellaan ja että meidän tarpeet on etusijalla. Olen saanut pajalta hyvin tukea kriisitilanteessa ja ohjaajalla on ollut aikaa tavata kiireettömästi livenäkin."

Lisätietoja kyselystä (tpy.fi)

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 360 800 euroa 14 toiminnan järjestäjälle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 123 500 euroa 4 toiminnan järjestäjälle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 154 700 euroa 6 toiminnan järjestäjälle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 166 650 euroa 11 toiminnan järjestäjälle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 317 800 euroa 20 toiminnan järjestäjälle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 55 874 euroa 3 toiminnan järjestäjälle

Yhteensä avustusta myönnettiin 1 179 324 euroa 58 toiminnan järjestäjälle.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555 (virkavapaalla ja lomalla 18.6. alkaen, yhteydenotot tarvittaessa muiden alueiden yhteyshenkilöille)

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen, p. 0295 016 150 (lomalla 2.7. −4.8.)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, p. 029 501 8827

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819
Nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652 (lomalla 19.6.– 3.8.2020)

Lapin aluehallintovirasto

Nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393 (lomalla 29.6.−31.7.)

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi  


Päivitetty