Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Nuoret mukaan kehittämään nuorisotyön palveluita – pienet kunnat yhteistyöhön!

Etelä-Suomi

Nuorisotyön palveluja on Etelä-Suomen alueella varsin hyvin saatavilla.
Asuinpaikkakunnasta riippuen nuoret ovat silti eriarvoisessa asemassa. Pienten kuntien tarjonnassa on suurimmat erot. Osa pienistä kunnista tarjoaa palveluita keskikokoisia kuntia enemmän tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tämä käy ilmi Etelä-Suomen alueen nuorisotyön peruspalvelujen saatavuuden arvioinnista.

Perinteiset nuorisotyön toimintamuodot ovat säilyttäneet suosionsa: nuorisotilojen avoimia nuorten iltoja sekä erilaisia tapahtumia järjestettiin yli 95 prosentissa kunnista. Myös leiri- ja retkitoimintaa oli hyvin saatavilla. Etsivää nuorisotyötä toteutetaan kaikissa alueen kunnissa.

Voimakkaimmin lisääntynyt nuorisotyön toimintamuoto on viime vuosien aikana ollut etsivän nuorisotyön ohella kouluissa tehtävä nuorisotyö. Koulupäivän aikana nuorisotyötä tehdään lähes 80 prosentissa alueen kunnista. Nuorisotyötä tehdään myös kouluajan ulkopuolella koulujen alueilla tai tiloissa.

Lähes kaikissa alueen kunnissa järjestetään nuorisotoimintaa muuallakin kuin perinteisissä nuorisotiloissa. Erityisesti kuntien ylläpitämät liikuntapaikat ovat suosittuja. Lisäksi kunnallinen nuorisotyö on jalkautunut kauppakeskuksiin, liikenneasemille, pikaruokapaikkoihin ja matkailukeskuksiin. Erilaiset liikkuvat nuorisotilaratkaisut ovat uusimpia nuorisotyön aluevaltauksia.

Nuorten osallisuustoiminnassa on tapahtunut positiivista kehitystä. Neljä viidestä alueen kunnasta kertoi nuorten vaikuttajaryhmätoiminnan kuuluvan kunnan nuorisotyön palveluihin. Uuden kuntalain myötä nuorisovaltuustotoiminta tulee kuntien velvollisuudeksi vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen.

Monipuolisimmin nuorisotyön palveluja tarjosivat alueen isot kunnat. Samalle tasolle ylsi myös moni keskikokoinen kunta. Pienten kuntien tarjonta oli keskimäärin suppeinta. Kuitenkin moni pieni kunta tuotti laajemmin nuorisotyön palveluita kuin valtaosa keskikokoista kunnista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi arvioinnin pohjalta toimenpide-ehdotuksia. Niihin kuuluu suositus pienten kuntien yhteistyön lisäämiseen palvelutarjonnan laajentamiseksi. Uusia toimintamuotoja ja -kenttiä tulee hyödyntää, jotta tavoitetaan nuoria laajasti. Nuoria tulee myös aiempaa kattavammin ottaa mukaan arvioimaan ja kehittämään palveluja. Palvelujen monipuolisuus näyttää arvioinnin mukaan olevan enemmän kiinni halusta ja toimintatavoista kuin henkilö- tai talousresursseista.

Kuntien nuorisotoimista vastaavat viranhaltijat pitävät nuorisotyössä tärkeimpinä asioina nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukemista, elämän hallintaan liittyvien taitojen opettamista sekä nuorisolähtöisyyttä. Tämä vastaa nuorisolain tarkoitusta ja tavoitteita varsin hyvin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tutki peruspalvelujen saatavuutta kunnissa. Vuoden 2015 arvioinnin kohteena olivat lasten ja nuorten palvelut.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen alueellisesta tilasta vuonna 2015 löytyvät verkko-osoitteesta patio.fi. Uusi aineistojen luokittelutoiminto mahdollistaa entistä tehokkaamman tavan hyödyntää arvioinnin tuloksia. Uudella tavalla tuotetun arvioinnin avulla on myös helpompi vertailla valtakunnallisen ja alueellisten arviointien tuloksia.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi suoritettavalla arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset valmistuivat jo huhtikuussa.
 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563
etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet