Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Miten rahanpesun riskejä voi arvioida?

Aluehallintovirasto on laatinut valvomiensa ilmoitusvelvollisten käyttöön ohjeistuksen siitä, miten ne voivat arvioida omaan toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Samalla on julkaistu aluehallintoviraston yhteenveto niistä riskitekijöistä, joihin ilmoitusvelvollisten on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitusvelvollisten on laadittava vuoden loppuun mennessä riskiarvio omaan toimintaansa liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä.

Aluehallintovirasto valvoo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) noudattamista. Lain soveltamisalaan kuuluvia toimijoita kutsutaan ilmoitusvelvollisiksi. Ilmoitusvelvollisia ovat muun muassa valuutanvaihtajat, yrityspalvelujen tarjoajat, kirjanpitäjät, kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet sekä panttilainaamot.

Ilmoitusvelvollisten on laadittava 31.12.2017 mennessä riskiarvio omaan toimintaansa liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeistä. Riskiarvio on tarkoitettu ilmoitusvelvollisen omaan käyttöön. Sen tehtävänä on saada ilmoitusvelvolliset pohtimaan toimintaansa liittyviä riskejä sekä sitä, miten riskien toteutumista voi omassa toiminnassa estää. Aluehallintoviraston ohjeistus on tarkoitettu ilmoitusvelvolliselle riskiarvion laadinnan tueksi, eikä kyse ole mallipohjasta. Riskiarviota ei tarvitse lähettää aluehallintovirastolle, mutta sillä on oikeus saada se pyynnöstä nähtäväkseen.

Myös aluehallintovirasto on laatinut oman, valvojakohtaisen riskiarvionsa ja julkistanut riskiarviostaan yhteenvedon, jota ilmoitusvelvolliset voivat hyödyntää omaa riskiarviota laatiessaan. Julkaistut asiakirjat sekä lisätietoa riskiarviointiin liittyen löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta osoitteesta https://www.avi.fi/web/avi/riskiarvio.

Uusi 3.7.2017 voimaan tullut rahanpesulaki rakentuu riskiperusteisuuden varaan. Riskiperusteisuuden tarkoituksena on suunnata sekä ilmoitusvelvollisten että valvojien resursseja tavalla, joka on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan näkökulmasta tehokasta. Riskiperusteisuus ohjaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntatoimia ylikansalliselta tasolta aina yksittäisten ilmoitusvelvollisten tasolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain noudattamista valtakunnallisesti. Lisätietoa rahanpesulain valvonnasta löytyy osoitteesta https://www.avi.fi/web/avi/rahanpesulain-valvonta.

Lisätietoja:

Timo Aalto, ylitarkastaja, p. 0295 016 156
Viivi Jantunen, ylitarkastaja, p. 0295 016 309
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet