Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Metsäpalojen lentotähystykseen lisämäärärahaa

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot. 

Alkukesän kuivuus on aiheuttanut runsaasti lentoja ja niillä on havaittu paljon maastopaloja. Lentotoiminta on vilkastunut kesäkuun loppua kohti ja useilla reiteillä on lennetty kaksi lentoa päivässä metsäpaloindeksiin perustuen. Metsäpaloindeksillä arvioidaan maaston kuivuutta ja indeksin noustessa maaston paloherkkyys nousee.  Kesäkuun loppuun mennessä lentoja on suoritettu 557 kertaa ja niillä on havaittu 167 paloa, myös pelastustoimen yksiköitä on opastettu palopaikalle 32 kertaa. Havaittujen paloalueiden pinta-alat ovat vaihdelleet muutamista neliöistä useisiin hehtaareihin.

Toimintaan on myönnetty lisämäärärahaa. Lentotoiminta on turvattu sisäministeriön myöntämällä 500 000 euron lisämäärärahalla. Aiemmin myönnetty vuosittainen 500 000 euron määräraha ei ole riittänyt kattamaan lentotoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Metsäpalojen lentotähystystä suoritetaan normaalisti 1.5-31.8 välisenä aikana, mutta tähystys voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa. Lentotähystystä suoritetaan koko Suomessa 22 reitillä ja palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen p. 0503961234
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty